Ohjausryhmä

Hymyilevä tyttö lähikuvassa.

Väkivallaton lapsuus 2020–2025 -toimenpidesuunnitelmaan asetettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden toimeenpanon seurannasta ja arvioinnista vastaa vuosina 2018–2025 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pääjohtajan nimeämä ohjausryhmä.

Väliarviointiraportti suunnitelman toimeenpanosta vuosilta 2020-2022 julkaistaan keväällä 2023.  Ohjausryhmä voi halutessaan ja tarpeen vaatiessa perustaa alatyöryhmiä sekä kutsua kuultavaksi myös ryhmän ulkopuolisia asiantuntijoita.

Lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyn ohjausryhmään nimetyt tahot

Eri ministeriöt ja niiden alaiset erillisorganisaatiot

 • sosiaali- ja terveysministeriö
 • opetus- ja kulttuuriministeriö
 • työ- ja elinkeinoministeriö
 • sisäministeriö
 • Poliisihallitus

Asiantuntijaorganisaatiot ja virastot

 • Krimonologian ja oikeuspolitiikan instituutti (Krimo), Helsingin yliopisto
 • Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)
 • Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö (Itla)
 • Itä-Uudenmaan poliisilaitos
 • Kansallinen lapsistrategia
 • Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS)
 • Lapsiasiavaltuutetun toimisto
 • Opetushallitus (OPH)
 • Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA
 • Suomen Kuntaliitto ry
 • Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (PSHP)
 • Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP)
 • Tampereen yliopisto (UTA)
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
 • Turun yliopistollinen keskussairaala (TYKS)
 • Valtakunnansyyttäjävirasto

Järjestöt

 • Aseman Lapset ry
 • Ensi- ja turvakotien liitto ry (ETKL)
 • Lastensuojelun Keskusliitto (LSKL)
 • Lyömätön linja Espoossa ry
 • Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL)
 • Maria Akatemia ry
 • OmaKamu ry
 • Pelastakaa Lapset ry
 • MIELI Suomen Mielenterveys ry
 • Suojellaan Lapsia ry
 • Suomen UNICEF ry
 • Väestöliitto ry

Väkivallaton lapsuus -webinaarisarja

THL ja PROCHILD-hanke järjestivät yhteistyössä ohjausryhmän edustajien kanssa loppuvuodesta 2020 alkuvuoteen 2021 päättyneen neljän webinaarin sarjan lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisystä, haittojen minimoinnista ja avun sekä tuen kanavista.

Webinaarien tallenteet ja esitykset ovat luettavissa THL:n verkkosivuilla.

Väkivallaton lapsuus -webinaarisarja (THL ja PROCHILD-hanke)