Väkivallaton lapsuus -toimenpidesuunnitelma

Lähikuva, jossa näkyy osa lapsen kasvoista.

Kesto:

2020–2025

Vastuuyksikkö:

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Muualla verkossa:

Väkivallaton lapsuus -toimenpidesuunnitelman tavoitteena on ehkäistä 0–17-vuotiaisiin lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa henkistä ja fyysistä väkivaltaa ja seksuaaliväkivaltaa.

Suunnitelma julkaistiin marraskuussa 2019 ja toimeenpano- ja viestintäsuunnitelma keväällä 2021. Suunnitelman toimeenpanoa seuraa ja ohjaa THL:n nimetty ohjausryhmä, jonka muodostavat neljän ministeriön (STM, SM, OKM, TEM) ja 29 muun organisaation edustajat. 
Ohjausryhmä

Väkivallaton lapsuus -suunnitelman väliarviointi on nyt julkaistu. Voit tutustua arviointiin Valtossa:
Väkivallaton lapsuus -toimenpidesuunnitelman väliarviointi 2020 - alkuvuosi 2023

Olemme koonneet väliraportin keskeisiä johtopäätöksiä ja tulevien vuosien linjauksia myös erilliselle sivulle.
Tutustu väliraportin tuloksiin ja linjauksiin

Kansalliset tavoitteet ja toimenpiteet väkivallan ehkäisyyn

Toimenpidesuunnitelma sisältää kansalliset tavoitteet ja 93 tutkimusnäyttöön perustuvaa toimenpidettä alaikäisiin lapsiin kohdistuvan väkivallan ennaltaehkäisyn, haittojen minimoinnin ja varsinaisen hoidon näkökulmista, pääpainon ollessa ennaltaehkäisyssä. Julkaisu sisältää myös tilastokatsauksen (luku 3) ja koosteen lapsiin kohdistuvan väkivallan säädöksistä ja velvoittavista sopimuksista (luku 4).

Käsitteellisenä pohjana ovat YK:n lapsen oikeuksien sopimus (LOS) ja Maailman Terveysjärjestön (WHO) INSPIRE-strategioiden linjaukset. Vuonna 2021 julkaistussa kansallisessa lapsistrategiassa on oma osuus ja toimia lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisystä.

Ydinviestit koko toimenpidesuunnitelman toimeenpanoa koskien perustuvat YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommenttiin nro 13 vuodelta 2011: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus väkivallattomaan lapsuuteen ja nuoruuteen. Kaikkea lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa voidaan ja pitää ehkäistä. Toimenpidesuunnitelman väliarviointi tehdään ohjausryhmän alaisuudessa vuonna 2022.
 

Toimenpidesuunnitelma on käsikirjatyyppinen tutkimusnäyttöön perustuva julkaisu, jota voivat hyödyntää myös eri alojen ammattilaiset koulutusmateriaalina.

Toimenpidesuunnitelma korostaa 

 • osallisuutta ja muita lapsen oikeuksia 
 • väkivallalta suojaavia tekijöitä ja riskitekijöitä 
 • väkivallan seurauksia
 • monialaista yhteistyötä
 • väkivallan kohteeksi jo joutuneiden uhrien auttamista ja tukea.

Toimenpiteet jakautuvat viiden eri teeman alle

Suunnitelman toimenpiteet jakautuvat viiden eri teeman alle:

 1. Monialainen yhteistyö ja tiedonkulku
 2. Säädökset, sopimukset, osallisuus ja tietopohja
 3. Lähisuhdeväkivalta perheessä
 4. Seksuaaliväkivalta
 5. Väkivalta ja turvataitokasvatus kodin ulkopuolisissa ympäristöissä.

Sisällöt huomioivat myös erityisen haavoittuvassa asemassa olevat lapset ja nuoret:

 • vammaiset ja toimintakyvyltään rajoitteiset lapset ja nuoret
 • etniset ryhmät ja kieli- ja kulttuurivähemmistöt
 • lapset lastensuojelun sijoituksissa
 • seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat lapset ja nuoret. 

Haavoittuvat ryhmät

Toimenpidesuunnitelman sisällöt käsittelevät myös joitakin ajankohtaisia erityiskysymyksiä:

 • ihmiskauppaa
 • tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomista
 • poikien ei-lääketieteellistä ympärileikkausta
 • väkivaltaista ekstremismia
 • kunniaan liittyvää väkivaltaa
 • väkivaltaa uskonyhteisössä. 

Erityiskysymykset

Julkaisut

Lisätietoja

Rika Rajala
koordinaattori
puh. 029 524 7408
[email protected]

Ulla Korpilahti (poissa 31.5.2024 saakka)
kehittämispäällikkö
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
puh. 029 524 8668
sähköposti: [email protected]

Webinaarisarja

Väkivallaton lapsuus -webinaarisarja on neliosainen ja siinä käsitellään lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyä eri näkökulmista.

Väkivallaton lapsuus -webinaarisarja

Muualla verkossa

Barnahus-työ (THL koordinoi)

Lapsenoikeudet.fi ja lapsistrategia.fi -sivustot (LSKL, kansallinen lapsistrategia ja Lapsen oikeuksien viestintäverkosto)

Kansallinen lapsistrategia (VN 2021) (Valto)

WHO INSPIRE-strategiat (WHO 2016)