Biologisten uhkien osaamiskeskus

Biologisten uhkien osaamiskeskus (BUOS) on biosuojelulääketieteen ja biologisten uhkien hallinnan kansallinen asiantuntijaorganisaatio. Sen tavoitteena on tukea sellaisten biologisten uhkien torjuntaa, jotka perustuvat mikro-organismien tahalliseen levittämiseen. Lisäksi se tukee uhkiin varautumista ja kasvattaa alan kansallista tietämystä ja yhteistyötä. 

Biologisten uhkien osaamiskeskus on THL:n, puolustusvoimien ja Ruokaviraston yhteishanke. Sitä ohjaa ohjausryhmä, jossa on jäseniä molemmista laitoksista ja niitä ohjaavista sosiaali- ja terveysministeriöstä, puolustusministeriöstä ja maa- ja metsätalousministeriöstä.

Biologisten uhkien osaamiskeskuksen tehtävä

  • tehdä biologisiin uhkiin ja niihin varautumiseen liittyvää tutkimus- ja kehittämistyötä
  • koordinoida biologisiin uhkiin liittyvää laboratoriodiagnostiikkaa
  • arvioida riskejä ja laatia bioturvallisuuteen liittyviä linjauksia
  • järjestää koulutusta ja seminaareja biologisista uhkista ja bioturvallisuudesta turvallisuusviranomaisille ja terveydenhuoltoväelle
  • edistää kansallista bioturvallisuuden alan yhteistyötä muun muassa perustamansa Suomen bioturvaverkoston välityksellä
  • ylläpitää kansainvälisiä biosuojelualan yhteyksiä ja tutkijanvaihtoa.

Yhteystiedot

Mika Salminen
professori
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
puh. 029 524 8454
[email protected]

Simo Nikkari
professori
Sotilaslääketieteen keskus
puh. 0299 800 (vaihde)
[email protected] 

Leena Räsänen
Elintarviketurvallisuusosaston johtaja
Ruokavirasto
puh. 029 530 0400 (vaihde)
[email protected]