Miten nostaa henkilöstön influenssarokotuskattavuutta sosiaali- ja terveydenhuollossa?

Sivulle on koottu Innovatiivinen influenssarokotuskampanja -kilpailuun tulleita ehdotuksia siitä, miten terveydenhuollon ammattilaisia voisi motivoida ottamaan influenssarokotteen.

Sivulla on myös esimerkkejä siitä, mitä keinoja työpaikalla on käytetty motivoimaan terveydenhuollon ammattilaisia ottamaan rokote.

1. Ehdotuksia henkilökunnan motivointiin

Johdon ja esimiestason sitoutuminen on tärkeää

 • Sairaaloissa johtoryhmä voi kannustaa työntekijöitä ottamaan rokotteen ja korostaa, että rokotteen ottaminen on tärkeää.
 • Lääkäritason johtaja ja hoitotyön johtaja lähettävät osastojen esihenkilöille ohjeen. Ohjeessa kerrotaan, miksi rokotetaan ja että influenssarokotteen ottaminen on tärkeää sekä työntekijän suojaamiseksi että potilasturvallisuudelle.
 • Osastonhoitaja on avainasemassa rokotusmyönteisyyden edistämisessä. Osastonhoitaja voi jakaa tietoa influenssarokotuksista ja kannustaa ottamaan rokotteen. 

Työterveyshuolto mukaan

Työterveyshuollosta saa apua rokotusten järjestämiseen ja rokottamiseen. Työterveyshoitajat voivat esimerkiksi mennä rokotuspisteisiin rokottamaan.

Jalkaudutaan osastoille

 • Tartuntatautiyhdyshenkilöt ja hygieniahoitajat käyvät osastoilla kertomassa influenssarokotuksista.
 • Influenssarokotetta tarjotaan myös henkilöstölle, joka työskentelee röntgenissä, laboratoriossa tai muissa yksiköissä, joissa tehdään potilastyötä.

Tehdään rokotteen ottaminen mahdollisimman helpoksi

 • Rokotteen saa hakea työajalla.
 • Rokotuksia annetaan marraskuun ajan esimerkiksi sisääntuloaulassa kello 10–14. 
 • Järjestetään rokotuspisteitä henkilöstöruokalan aulaan lounasaikaan. 
 • Rokottajat kiertävät työpisteissä rokottamassa henkilökuntaa, myös eri työvuorojen aikana.
 • Rokotuskampanjapäivä työpaikan työhyvinvointipäivänä, tyky-päivänä tai muuna yhteisenä virkistyspäivänä.

Seurataan rokotuskattavuutta

 • Rokotuskattavuuden seuranta voidaan järjestää yhdessä työterveyshuollon kanssa.
 • Rokotuskattavuutta voidaan seurata  vuositasolla esimerkiksi osastoittain ja ammattiryhmittäin: lääkärit, hoitohenkilökunta, erityistyöntekijät ja muut työntekijät.

Jaetaan asiatietoa ja oikaistaan väärinkäsityksiä

 • Työpaikalle nimetään henkilö, jolta voi kysyä influenssarokotteesta.
 • Esitetään vakuuttavia tilastoja influenssarokotusten hyödyistä.
 • Tarjotaan konkreettista lisätietoa influenssasta, rokotteesta sekä sen hyödyistä ja haitoista.
 • Jaetaan tietoa useiden kanavien kautta, esimerkiksi:
  • intranet
  • uutiskirjeet
  • sähköposti
  • esitteet ja julisteet
  • intranetissä verkkomainos eli banneri, josta johtaa linkki lisätietoa tarjoavalle verkkosivulle. Bannereita on saatavilla tiedotusmateriaalia-sivulta. 
   Tiedotusmateriaalia

"Epävarma kuuntelee mielipdejohtajia. Pitäisi saada ammatti-ihmisiä esille esittämään perusteensa sille, miksi ottavat rokotuksen. Rokotuksia vastustavat julistavat suureen ääneen."

Otetaan influenssarokote puheeksi

Influenssarokotuksia voisi käsitellä osastokokouksissa ja kahvihuoneissa.

Työtoverin esimerkki

Ottaa itse rokotteen ja perustelee miksi.

"Työyksikön intranetin etusivulle fraasi 'Minäkin otin influenssarokotteen!'. Alle kuvia esim. rokotetuista lääkäreistä ja lyhyt kuvateksti ikään kuin ko. ihmisen kommenttina: 'Kuumetauti kuriin!' 'En halua tartuttaa influenssaa potilaaseeni!' ynnä muita sopivia lauseita, jotka nostavat rokotuksen yksittäisiä positiivisia puolia esille ja osoittavat, että ainakaan asiantuntijat eivät pelkää rokotusta ja haluavat sen ottamalla kantaa kortensa kekoon. Ehkäpä tämä rohkaisisi muitakin."

Koskettavat tarinat ja valokuvat sekä niihin lisätyt tietoiskut

Kerrotaan esimerkiksi influenssaan sairastuneen potilaan tarina, jossa kuvataan mitä sairastumisesta seurasi perheessä, työpaikalla ja vapaa-ajalla.

2. Keinoja, joita työpaikalla on käytetty motivoimaan terveyden ammattilaisia ottamaan influenssarokote

 • Rokotuksen saaminen tehtiin helpoksi:
  • Kokouksissa oli mahdollista ottaa influenssarokote.
  • Influenssarokotteita annetaan non-stoppina sairaalan pukuhuoneiden ja ruokalan käytävällä. Ei tarvitse varata aikaa terveydenhoitajalle.
  • "Kollega, neuvolaterveydenhoitaja pysähtyi huoneeni ovelle kysymään: "Hei, pistänkö sulle influenssarokotuksen?". Mitäpä siihen muuta kuin: "No... mikä ettei!". Hommaan meni pari minuuttia."
 • Tiedotettiin rokotuksista, rokotusten tärkeydestä ja rokotusaikatauluista työpaikan intranetissä, osastokokouksissa, sähköpostiviesteissä. 
 • Kerrottiin, että rokote suojaa niin itseä kuin potilaita ja muita läheisiä. Korostettiin rokotteen olevan ilmainen ja helposti osastolta saatavissa.
 • Vietiin THL:n ammattilaisille suunnattuja julisteita terveyskeskuksen eri yksiköihin. Samalla, ja muissakin yhteyksissä, terveydenhoitajat muistuttelivat henkilökuntaa rokotteen ottamisen tärkeydestä.
 • Otettiin yhteyttä paikallislehteen, jossa julkaistiin juttu influenssarokotteiden tärkeydestä. Jutussa painotettiin erityisesti henkilökunnan rokottamisen tärkeyttä. Aikaisemmin tätä näkökulmaa ei ollut tuotu esille.
 • Hyödynnettiin sosiaalista mediaa: "Olen "mainostanut"/muistutellut ihmisiä facebookissa asian tärkeydestä."
 • Kerrottiin omakohtaisia kokemuksia: "Olen kertonut myös omakohtaisen kokemuksen v.2004, jolloin sairastuin influenssaan ja perusterveenäkin tauti oli todella kova. Yleiskunto laski viikoiksi."