Hur kan man höja vaccinationstäckningen inom social- och hälsovården?

På denna sida har vi sammanställt förslag som inkom i samband med tävlingen för innovativa kampanjer om influensavaccination och som lyfter fram hur hälso- och sjukvårdspersonalen kan motiveras till att ta influensavaccin.

Det finns också exempel på metoder som använts på arbetsplatsen för att motivera hälso- och sjukvårdspersonalen att vaccinera sig.

1. Förslag om hur personalen kan motiveras

Viktigt att ledningen och cheferna engagerar sig

 • På sjukhus kan ledningsgruppen uppmuntra de anställda att ta vaccinet och betona att det är viktigt.
 • De som leder läkararbetet och vårdarbetet ger avdelningscheferna anvisningar. Anvisningarna beskriver varför vaccinet ges och varför att det är viktigt att ta influensavaccinet både för att skydda den anställda och för patientsäkerheten.
 • Avdelningsskötaren innehar en nyckelposition i arbetet med att främja en positiv inställning till vaccination. Avdelningsskötaren kan ge information om influensavaccinationerna och uppmuntra personalen till att låta vaccinera sig. 

Företagshälsovården deltar

Företagshälsovården hjälper att organisera och genomföra vaccinationerna. Företagshälsovårdarna kan till exempel utföra vaccinationerna vid specifika vaccinationsställen.

Besök på avdelningarna

 • Kontaktpersonerna för smittskyddet och hygienskötarna besöker avdelningarna för att informera om influensavaccinationerna.
 • Influensavaccin erbjuds också den personal som arbetar vid röntgen, laboratorier och andra enheter med patientarbete.

Gör det så lätt som möjligt att ta vaccinet

 • Vaccinationen kan ske under arbetstid.
 • Vaccinationen sker under november månad till exempel i entréhallen kl. 10–14. 
 • Vaccinationsställen finns vid personalrestaurangens entré under lunchtid. 
 • Vaccinatörerna kommer till arbetsplatsen och vaccinerar de anställda, också under olika arbetsskift.
 • En kampanjdag för vaccination arrangeras i samband med arbetsplatsens arbetshälsodag, friskvårdsdag eller någon annan gemensam rekreationsdag.

Följ upp vaccinationstäckningen

 • Vaccinationstäckningen kan följas upp i samarbete med företagshälsovården.
 • Vaccinationstäckningen kan följas upp på årsnivå till exempel per avdelning och yrkesgrupp: läkare, vårdpersonal, specialarbetare och andra anställda.

Dela ut fakta och korrigera missförstånd

 • På arbetsplatsen utses en person som svarar på frågor om influensavaccinet.
 • Visa övertygande statistik om fördelarna med influensavaccinationer.
 • Erbjud konkret tilläggsinformation om influensan, vaccinet och dess fördelar och nackdelar.
 • Sprid information via flera kanaler, till exempel:

”Osäkra lyssnar på opinionsledare. Det är viktigt att få yrkespersoner att lyfta fram sin motivering till varför de väljer att ta vaccinet. De som motsätter sig vaccination lyfter alltid högljutt fram sina åsikter.”

Tala om influensavaccinet

Influensavaccinationerna kan diskuteras på avdelningsmöten och i kafferum.

Föregå med gott exempel för dina kollegor

Ta själv vaccinet och motivera varför.

”Lägg ut frasen ’Jag tog också influensavaccinet!’ på arbetsenhetens intranät. Sätt sedan in bilder till exempel på vaccinerade läkare och en kort bildtext som kommentar: ’Febersjukdomen under kontroll!’ ’Jag vill inte smitta mina patienter med influensa!’ och andra lämpliga meningar som lyfter fram vaccinationernas enskilda positiva sidor och som visar att åtminstone inte experterna är rädda för vaccination och att de genom vaccinationen vill dra sitt strå till stacken. Det kan också uppmuntra andra.”

Gripande berättelser och fotografier med informationsinslag

Berätta till exempel om en patient som insjuknat i influensa och beskriv vad det innebar för familjen, arbetsplatsen och fritidssysslorna.

2. Metoder som använts på arbetsplatsen för att motivera hälsovårdspersonalen att ta influensavaccinet

 • Det  var lätt att få vaccinet:
  • Man kunde  vaccinera sig mot influensa i samband med möten.
  • Influensavaccin gavs nonstop i korridoren till sjukhusets omklädningsrum och matsal. Man behövde inte reservera tid till en hälsovårdare.
  • ”En kollega, en rådgivningshälsovårdare stannade vid min dörr och frågade: ’Hej, ska jag vaccinera dig mot influensa?’. Så jag svarade: ’Ja, varför inte!’ Det tog ett par minuter.”
 • På arbetsplatsens intranät, på avdelningsmöten och genom e-postmeddelanden gavs  information om vaccinationerna, deras betydelse och vaccinationstidtabellen. 
 • Vi fick information om att vaccinet skyddar såväl personen själv som också patienterna och andra närstående. Man lyfte fram att vaccinet är gratis och lätt tillgängligt på avdelningen.
 • THL:s affischer för yrkespersonalen sattes upp vid hälsovårdscentralens olika enheter. Samtidigt, och även i andra sammanhang, påminde hälsovårdarna personalen om hur viktigt det är att ta vaccinet.
 • Vi tog kontakt med den lokala tidningen som publicerade en artikel om hur viktiga influensavaccinationerna är. I artikeln betonades framför allt vikten av att vaccinera personalen. Denna aspekt hade inte tidigare lyfts fram.
 • Vi utnyttjade de sociala medierna: ”Jag har gjort reklam och påmint människor om denna viktiga fråga på Facebook.”
 • Vi berättade egna erfarenheter: ”Jag har också berättat om mina egna erfarenheter från år 2004 då jag insjuknade i mycket svår influensa trots att jag annars är frisk. Allmänkonditionen var dålig i flera veckor.”