Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön influenssarokotukset

Terveys- ja sosiaalialan ammattilaisten influenssarokotukset ehkäisevät influenssaa, sen aiheuttamia jälkitauteja ja kuolemia. Lisäksi ne vähentävät influenssan leviämistä. 
Rokotuksilla suojataan henkilöstöä itseään. Influenssarokotukset ovat myös osa lakisääteistä tartuntatautien torjuntaa ja potilasturvallisuutta.

Miksi sinun kannattaa ottaa rokote?

 • Suojaat itseäsi, läheisiäsi ja työtovereitasi influenssalta ja sen jälkitaudeilta.
 • Suojaat ikääntyneitä ja henkilöitä, joiden oma vastustuskyky on heikentynyt sairauden tai sen hoidon takia. Näillä ryhmillä influenssarokotusten teho jää usein vajaaksi silloinkin, kun epidemiaa aiheuttavien virusten ja rokotevirusten vastaavuus on hyvä.
 • Autat huolehtimaan siitä, että henkilöstöä on riittävästi töissä myös epidemian aikana. Tämä vähentää henkilökunnan kuormittuneisuutta ja parantaa työturvallisuutta.

Henkilökunnan rokotukset vähentävät parhaimmillaan kuolleisuutta etenkin ikääntyneiden hoitoa ja hoivaa antavissa yksiköissä, tehostetussa palveluasumisessa, terveyskeskussairaaloissa ja vuodeosastoilla.

Vaikka rokotus ei estäisi sairastumista, se yleensä helpottaa oireita ja vähentää tartuttavuutta.

Ketkä saavat influenssarokotuksen maksutta?

Influenssarokotus on maksuton kaikille potilaiden ja asiakkaiden välittömään hoitoon tai huoltoon osallistuville. Näitä ovat esimerkiksi:

 • Sairaala- ja terveyskeskusvuodeosastojen henkilökunta
 • Kotihoidon  henkilökunta
 • Kotisairaalahoidon henkilökunta
 • Potilaiden kuljetuksiin osallistuva sairaankuljetus ja ensihoitohenkilöstö
 • Ikääntyneiden hoidon- ja hoivan toimintayksiköiden henkilökunta
 • Tehostetun palveluasumisen henkilökunta
 • Vammaisalan yksiköiden henkilökunta
 • Terveyskeskusten henkilökunta
 • Potilashuoneissa ruuan jakeluun ja siivoukseen osallistuvat työntekijät
 • Lääkehuollon henkilöstö kuten asiakastyössä toimiva apteekkihenkilöstö
 • Kaikkia vastaavia töitä tekevät opiskelijat.

Pistoksena annettava influenssarokote

Tartuntatautilain 48 pykälän mukainen rokotustarve 

Tartuntatautilain (1227/2016) mukaan työnantajan tulee huolehtia siitä, että henkilöitä, jotka ovat alttiita influenssan vakaville seurauksille, hoitaa riittävän kattavasti suojattu henkilökunta. Influenssan vakaville seurauksille alttiita henkilöitä ovat esimerkiksi

 • henkilöt, joiden puolustusjärjestelmä on merkittävästi heikentynyt sairauden tai sen hoidon vuoksi
 • raskaana olevat
 • alle 12 kuukauden ikäiset
 • yli 65 vuoden ikäiset. 

On tärkeää tehostaa suojaa influenssaa vastaan vuosittain. Rokote on maksuton sekä julkisen että yksityisen sektorin työntekijöille ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikköön työharjoitteluun meneville opiskelijoille.

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön rokotukset

Opiskelijoiden rokotukset

Tartuntatautilain 48 pykälän tulkinnasta on ollut erimielisyyksiä työnantajan ja työntekijöiden välillä. Eduskunnan oikeusasiamies on ottanut näihin kantaa ja korostanut, että rokotusten ottaminen on perustuslain mukaan vapaaehtoista.
Apulaisoikeusasiamies Sakslinilta useita ratkaisuja työntekijän rokotussuojasta

Aiheesta lisää

Tässä osiossa: