Comirnaty 3 mikrogrammaa/annos -rokotteen laimentaminen

Päivitetty 20.9.2023 käytettäväksi valmisteeksi Comirnaty XBB.1.5-varianttirokote

Biontech-Pfizerin Comirnaty XBB.1.5 3 mikrogrammaa/annos -rarianttirokotetta käytetään 6 kuukauden – 4 vuoden ikäisten lasten rokottamiseen.

HUOMIO! Alla olevat ohjeet, joissa kerrotaan keittosuolaliuoksen käsittelystä ja rokotteen laimentamisesta, koskevat vain laimennettavaa punaruskeakorkkista Comirnaty  XBB.1.5 3 mikrog/annos -varianttirokotetta. 

Tällä sivulla

Tarvitset seuraavia välineitä keittosuolaliuoksen käsittelemiseen

Fysiologinen keittosuolaliuos, NaCl-liuos 9 mg/ml (0,9-prosenttinen)

 • Rokotteen laimentamiseen voi käyttää vain sellaista keittosuolaliuosta, joka on tarkoitettu injisoitavien tai infusoitavien lääkeaineiden laimentamiseen.
 • Injisoitavaa keittosuolaliuosta on saatavilla kumikorkillisissa lasipullossa, lävistettävissä muovipulloissa ja kertakäyttöisissä muoviampulloissa.
 • Tarkista valmistajan ohjeet säilytyksestä.

Neulat

 • Käytä vähintään 21 G tai sitä ohuempaa neulaa. Huomaa, että neula on sitä ohuempi, mitä suurempi Gauge on.
 • Voit myös käyttää suljettua pyyhittävää lääkkeenottokanyyliä (esim. Mini-Spike2). 

Ruiskut

 • Käytä 2 ml, 3 ml tai 5 ml ruiskua, jossa on asteikko 0,1 ml:n välein.
 • Älä käytä 10 ml ruiskua, koska se on liian epätarkka 2,2 ml:n ottamiseen.

Varaa riittävästi aikaa ja toimi rauhallisesti 

 • Desinfioi työskentelytaso ja kädet. Käytä suojamaskia.
 • Työpöydälle kannattaa kerätä kaikki ne tarvikkeet, joita tarvitset yhtä rokotepulloa varten.  Näin kaikki työvaiheet tulevat varmasti tehtyä. 
 • Rokoteruiskuja varten kannattaa tehdä etukäteen rokotetarroja, joihin voi merkitä eränumeron ja rokotepullon lävistysajan. Käytä eri koronarokotteisiin erivärisiä tarroja. 
 • Tarroissa on hyvä olla merkittynä se, että kyseessä on Comirnaty 3 mikrog/annos.  Selkeyden vuoksi tarrassa kannattaa olla myös teksti, joka ilmaisee, että kyseessä on rokote 6 kuukauden – 4 vuoden ikäisille.

Rokotteen laimentaminen

Ennen kuin laimennat rokotteen, varmista vielä, että se on laimennettava Comirnaty XBB.1.5 3 mikrog/annos -varianttirokote. Laimennettavassa Comirnaty 3 mikrog/annos -varianttirokotteen pullossa on punaruskea korkki ja punaruskeareunainen etiketti.

1. Valmista rokote käyttökuntoon mahdollisimman lähellä antamisajankohtaa. Noudata erityisen huolellista aseptiikkaa.  

2. Tarkista ennen laimentamista, että rokotepullo on huoneenlämpöinen. Rokote on laimennettava 2 tunnin kuluessa siitä, kun se otetaan jääkaapista huoneenlämpöön. Tämä ohje poikkeaa valmisteyhteenvedossa mainitusta aikarajasta.

3. Tarkista rokotteen ulkonäkö. Liuos on valkoinen tai vaalea. Ennen laimennusta sulatettu rokoteliuos voi sisältää valkoisia tai vaaleita läpinäkymättömiä hajanaisia hiukkasia. 

4. Kääntele rokotepulloa kymmenen kertaa varovasti ylösalaisin. Älä ravista rokotepulloa. Desinfioi rokotepullon kumitulppa tässä vaiheessa, jotta se ehtii kuivua kunnolla. 

5. Tarvitset yhden rokotepullon laimentamiseen 2,2 ml NaCl-liuosta. Tarkista keittosuolaliuos. Käytä liuosta vain, jos se on kirkasta, siinä ei ole näkyviä hiukkasia ja pakkaus on vahingoittumaton

 • Desinfioi keittosuolaliuospullon lävistyskohta. Anna sen kuivua ennen lävistystä. 
  • Käytä lävistämiseen vähintään 21 G tai sitä ohuempaa neulaa ja vedä ruiskuun 2,2 ml NaCl-liuosta.
  • Jos laimennat samalla kertaa useamman rokotepullon, älä poista neulaa tai lääkekanyyliä välillä NaCl-pullosta. 
 • Poista neula, jollet tee välittömästi useampaa laimennosta. Tällöin NaCl-pullo tulee säilyttää 2–8 asteessa ja käyttää saman päivän aikana. Desinfioi kumitulppa aina ennen lävistämistä. 
 • Jos käytät muovista keittosuolaliuospulloa ja lääkkeenottokanyyliä sen lävistämiseen, desinfioi venttiili aina ennen kuin otat keittosuolaliuosta. Käytä keittosuolaliuos saman päivän aikana. 
 • Kertakäyttöistä keittosuolaliuosampullia, jossa ruisku yhdistetään suoraan ampulliin, voi käyttää vain kerran. Loppu keittosuolaliuos on heitettävä pois.  

6. Tarkista vielä tässä vaiheessa, että rokotepullossa on punaruskeareunainen etiketti.  Tarkista, että rokotepullon kumitulppa on jo kuivunut. Lisää 2,2 ml keittosuolaliuosta rokotepulloon. 

 • Käytä vähintään 21 G tai sitä ohuempaa neulaa.  
 • Älä käytä samaa neulaa, jota käytit vetäessäsi keittosuolaliuosta ruiskuun. 
 • Laita neulan kärki rokoteliuokseen ja lisää keittosuolaliuos varovasti pulloon. 

7. Kun laitat keittosuolaliuosta rokotepulloon, sinne muodostuu painetta. Tasaa pullon paine ennen kuin irrotat ruiskun ja neulan pullosta.

 • Nosta neulan kärki nestepinnan yläpuolelle ja vedä pullosta 2,2 ml ilmaa siihen ruiskuun, jolla olet juuri laittanut rokotepulloon keittosuolaliuosta. 
 • Tässä vaiheessa neulasta nousee ruiskuun hivenen keittosuolaliuosta. Huolehdi, että saat neulassa olleen keittosuolaliuoksen rokotepulloon. Ei haittaa, jos ruiskun kärkiosaan jää vähän keittosuolaliuosta. 
 • Irrota vasta tämän jälkeen neula ja ruisku yhdessä rokotepullosta. 

Laimennettu rokote on nyt valmiina ruiskuun vedettäväksi.

Rokotteen vetäminen ruiskuun

Perehdy aina ennen rokotusta tarvittavaan välineistöön ja ohjeisiin.

Lue ohjeet rokotteen vetämisestä ruiskuun sivulta: 
Rokotteen valmistelu ja käyttökuntoon saattaminen