Koronarokotteen valmistelu ja käyttökuntoon saattaminen

Päivitetty 9.10.2023

Huomioi, että jotkin rokotevalmisteet pitää laimentaa ennen käyttöönottoa. Tällainen valmiste on punaruskeakorkkinen Comirnaty XBB.15 3 mikrog/annos -varianttirokote.

Katso tarkemmat ohjeet rokotteen laimentamiseen:
Comirnaty 3 mikrogrammaa/annos -rokotteen laimentaminen

Tällä sivulla

Rokotuksen valmistelu ja välineistö

Perehdy etukäteen rokottamisessa tarvittavaan välineistöön ja rokoteannoksen valmiiksi saattamiseen. 

 • Tarkista aina, minkälaisia ruiskuja ja neuloja sinulla on käytettävissäsi. Välineet vaikuttavat siihen, millaista tekniikkaa voit käyttää rokotteen vetämisessä ruiskuun. 
 • Kannattaa käyttää vähäisen kuolleen eli vähäisen hukkatilan neuloja ja ruiskuja, jos mahdollista. 
 • Suositeltavinta on käyttää tavallista 1 ml:n ruiskua, jossa on mitta-asteikko 0,01 ml:n välein.  Voit käyttää tavallisia ruiskuja, joiden männässä ei ole tappia tai voit käyttää ns. tuberkuliiniruiskua, jonka männässä on tappi.
 • Käyttämäsi välineet ja vetotekniikka vaikuttavat siihen, kuinka monta rokoteannosta saat pullosta. Rokotteen voi saattaa valmiiksi tavallisella tekniikalla tai ilmakuplatekniikalla. Ilmakuplatekniikan etu on se, että rokotepullosta saadaan maksimaalinen määrä rokoteannoksia. 

Erityistä huomioitavaa neuloista 

Rokotteiden käyttökuntoon saattamisessa ei saa käyttää suodatinneuloja, koska neulassa oleva suodatin eli filtteri voi heikentää rokotteen tehoa. 

Huomaa, että neula on sitä ohuempi, mitä suurempi Gauge (G) on. Käytä vähintään 21G tai sitä ohuempia neuloja. 

Koska käytössä voi olla tylppiä 18G-vetoneuloja, tylppiä 18G-vetoneuloja filtterillä ja teräviä 18G-neuloja sekä 19G- ja 20G-neuloja filtterillä, on parempi, että näitä neuloja ei käytetä missään työvaiheessa. Lisäksi 18 G:n tylppä vetoneula on hankala saada läpi rokotepullon synteettisestä bromobutyylikumikorkista. 

Aseptinen työskentely

Noudata erityistä aseptiikkaa kaikessa työskentelyssä. 

Huolehdi käsihygieniasta ja käsihuuhteen käytöstä 

 • käsitellessäsi rokotteita 
 • saattaessasi rokotetta käyttökuntoon
 • antaessasi rokotetta
 • aina ennen ja jälkeen asiakaskontaktin.

Kertakäyttöisiä käsineitä ei tarvitse käyttää, jos käytät käsihuuhdetta. Desinfioi myös käytössä olevat pöytäpinnat. Konsultoi tarvittaessa aseptiikkaan liittyvissä kysymyksissä sairaanhoitopiirin hygieniahoitajaa.

Suosittelemme käyttämään suojamaskia.

Rokotteen vetäminen ruiskuun

Työpöydälle kannattaa kerätä valmiiksi kaikki ne välineet, joita tarvitset. 

Rokoteruiskuja varten kannattaa tehdä etukäteen rokotetarroja, joihin merkitään eränumero ja rokotepullon lävistysaika. 

Rokotuksen valmisteluun kuuluu aina myös rokotteen tarkistaminen tuotevirheiden varalta. Jos epäilet tuotevirhettä, ota yhteys alueesi sairaala-apteekkiin tai lääkekeskukseen.

Älä käytä rokotetta, jos 

 • epäilet, että se on jäätynyt 
 • epäilet säilytysvirhettä
 • epäilet tuotevirhettä
 • rokotepakkaus tai sen sisältö on vaurioitunut
 • rokoteaineen ulkonäkö poikkeaa pakkausselosteen kuvauksesta
 • havaitset rokoteaineessa epäpuhtauksia esimerkiksi muruja butyylikumikorkista
 • rokote on vanhentunut
 • rokotteen käyttövalmiiksi saattamisessa on tapahtunut virhe

Rokotteen tarkistaminen ja tuotevirheet

Rokotepullojen käsittely, liuoksen tarkistus ja korkin desinfiointi 

1.    Sekoita rokotepulloa varovasti valmisteen ohjeen mukaan. Rokotepulloja ei saa ravistaa.

 • Kääntele Comirnaty-rokotepulloja varovasti kymmenen kertaa ylösalaisin.   
 • Nuvaxovid-rokotepulloa pyöritetään varovasti ennen rokotteen vetämistä ruiskuun. 

Huom! Älä yhdistä eri rokotepulloista yli jäänyttä rokoteainetta keskenään. Se ei ole hyvän aseptiikan mukaista. Lisäksi tämä lisää riskiä sille, että vahingossa yhdistetään kaksi eri rokotevalmistetta keskenään.

2. Tarkista vielä rokoteliuoksen ulkonäkö. Älä käytä rokotetta, jos se poikkeaa ulkonäöltään valmisteyhteenvedon mukaisesta kuvailusta.

 • Valmiit Comirnaty-rokotteet ovat vaaleita tai valkoisia liuoksia, joissa ei näy hiukkasia.
 • Nuvaxovid-rokotteet ovat värittömiä tai hieman keltaisia, kirkkaita tai opalisoivia eli helmiäisen kiiltäviä, eikä niissä ole hiukkasia. 

3. Desinfioi rokotepullon kumitulppa. Anna kumitulpan kuivua kunnolla ennen lävistystä.

Ohjeita rokotteen vetämisestä ruiskuun

Rokotteen vetäminen ruiskuun tavallisella tekniikalla

1.    Lävistä kumitulppa neulalla. 

2.    Vedä rokotetta ruiskuun niin, että mäntä on halutun rokoteannoksen kohdalla.

 • 12 vuotta täyttäneiden Comirnaty- ja 5–11-vuotiaiden Comirnaty XBB 1.5 10mikrog/annos-valmisteiden annoskoko on 0,3 ml
 • Alle 12-vuotiaiden Comirnaty BA-4/5 ja originaalivalmisteiden (10, 5/5,  tai 3 mikrog) ja Comirnaty XBB 1.5 3 mikrog/annos-varianttivalmisteen annoskoko on 0,2 ml
 • Nuvaxovid annoskoko 0,5 ml

3.    Nosta neula rokotepullossa nestepinnan yläpuolella olevaan ilmatilaan. 

4.    Vedä rokotepullosta pieni määrä ilmaa niin, että saat sen avulla valutettua myös neulassa olevan rokoteaineen mukaan ruiskuun. 

Diasarja: Koronarokotteen käyttövalmiiksi saattaminen moniannospullosta tavallisella tekniikalla (pdf 575 kt)

Yllä esitetyllä tavalla saat jokaiseen ruiskuun oikean rokoteannoksen lisäksi myös hukkatilavuuden verran rokoteainetta (kuva 1: neula- ja ruiskuyhdistelmä A, B ja C). Näin rokotettu saa oikean annoksen rokotetta. 

 • Neula- ja ruiskuyhdistelmä A (kuva 1): Jos käytät tavallista 1 ml:n ruiskua ja neulaa, saat rokotepullosta pakkausselosteessa ilmoitetun määrän rokoteannoksia.  Älä yritä saada ylimääräisiä annoksia rokotepullosta. On tärkeää, että jokainen annos on oikean kokoinen. 
 • Neula- ja ruiskuyhdistelmä B (kuva 1): Tällä välineyhdistelmällä on mahdollista, että saat rokotepullosta yhden annoksen enemmän rokotetta kuin pakkausselosteessa on ilmoitettu olevan, jos käytössäsi on ruisku, jonka männässä on tappi (ns. tuberkuliiniruisku). 
 • Neula- ja ruiskuyhdistelmä C (kuva 1): Tällä välineyhdistelmällä voit saada mahdollisesti 1-2 annosta pakkausselosteessa ilmoitettua enemmän. 

Ruiskujen ja neulojen hukkatilavuuksissa on eroja

​​​​​​Kuva 1. A) Tavallisen neulan ja ruiskun yhdistelmässä on suuri hukkatilavuus. B) Ns. tuberkuliiniruiskun ja tavallisen neulan yhdistelmässä hukkatilavuus on vähäisempi. C) Ruiskun kärjen sisään menevän erikoisneulan ja siihen sopivan ruiskun yhdistelmässä hukkatilavuus on erittäin pieni.  
 Comirnaty-rokotetta 0,3 ml:n annos ruiskussa. Kuvan ruiskussa mäntä on hivenen kaareva.
Kuva 2. Yksittäinen 12 vuotta täyttäneiden Comirnaty-rokoteannos ruiskussa. Kuvassa näkyy, mihin kohtaan mäntä vedetään ruiskussa, kun rokoteannoksen koko on 0,3 ml. Kuvan ruiskussa mäntä on hivenen kaareva.
 Yksittäinen 0,5 ml:n rokoteannos ruiskussa. Kuvan ruiskussa mäntä on hivenen kaareva.
Kuva 3. Yksittäinen 0,5 ml:n Nuvaxovid-rokoteannos ruiskussa. Kuvassa näkyy, mihin kohtaan mäntä vedetään ruiskussa, kun rokoteannoksen koko on 0,5 ml.  Kuvan ruiskussa mäntä on hivenen kaareva.

Rokotteen vetäminen ruiskuun ilmakuplatekniikkaa käyttäen

Tätä tekniikkaa käyttämällä rokotepullosta on mahdollista vetää 1–2 ylimääräistä annosta minimimäärän lisäksi. Tekniikka perustuu siihen, että rokotepullosta vedetään ruiskuun ilmaa kesken rokoteaineen vetämisen.

Käytä tätä tekniikkaa vain, jos hallitset sen hyvin. Harjoittele huolellisesti ennen kuin alat käyttämään tätä tekniikkaa varsinaisen rokoteaineen käsittelyssä.

Ennen kuin vedät rokotetta ruiskuun ilmakuplatekniikalla, perehdy hyvin alla olevaan ohjeeseen ilmakuplatekniikasta sekä katso video rokotteen vetämisestä ruiskuun ilmakuplatekniikalla. Videon alussa ohjeistetaan myös rokotteen käyttövalmiiksi saattaminen laimentamalla. Suomessa ei ole enää käytössä laimennettavia yli 12-vuotiaiden rokotevalmisteita. 

Käytä ilmakuplatekniikkaa vain, jos sinulla on käytössäsi 1 ml ruiskuja, joissa ei ole tappia männässä (kuva 1, A). Ruiskussa on myös oltava mitta-asteikko 0,01 ml välein.

Tuberkuliiniruiskun männässä on tappi (kuva 1, B). Älä käytä ilmakuplatekniikkaa, jos käytössäsi on tuberkuliiniruiskuja. On havaittu, että joissakin tuberkuliiniruiskuissa ilmakupla ei liiku oikein männän mukana. Lisäksi ilmakuplatekniikan käyttäminen lisää virheen mahdollisuutta ja vetämäsi rokoteannokset voivat jäädä vajaaksi.

 • Et tarvitse pienen hukkatilavuuden välineitä. 
 • Käytä tavallista 1 ml:n ruiskua. Tätä suuremmissa ruiskuissa rokottajan on vaikea saada ilmakuplaa pysymään ruiskun kannassa rokotustilanteessa (rokotettavan istuessa). 
 • Suositeltavinta on käyttää 25 mm:n pituista 25G-neulaa.

Voit ottaa rokotepullosta ylimääräisen annoksen vain, jos olet varma, että saat jokaiseen ruiskuun täyden annoksen rokotetta. 

Tarkista aina lopuksi vielä silmämääräisesti, että jokainen annos on täsmälleen oikean kokoinen ja että ruiskussa on ilmakupla. 

Ohje rokotteen vetämisestä ruiskuun ilmakuplatekniikalla:
Biontech-Pfizerin Comirnaty 0,3 ml:n rokoteannoksen vetäminen ruiskuun ilmakuplatekniikkaa käyttäen (pdf 239 kt, tulostusversio, vain ammattikäyttöön)

Paikallisen perehdyttämisen avuksi on tehty myös opetusvideot siitä, miten 0,3 ml:n suuruinen rokoteannos otetaan moniannospullosta ilmakuplatekniikalla.

Huomioi, että videolla on ohje myös rokotevalmisteen laimentamiseen. Yli 12-vuotiaille ei ole enää käytössä laimennettavia valmisteita. Valmis Comirnaty- rokoteannos vedetään ruiskuun ilmakuplatekniikalla samalla tavalla riippumatta siitä, onko valmiste ensin laimennettava vai jo käyttövalmis liuos.

0,3 ml rokoteannos: Laimennettavan Comirnaty 30 mikrog/annos -rokotteen käyttövalmiiksi saattaminen ilmakuplatekniikalla 1 ml ruiskuihin (video n. 9 min, Helsingin kaupunki)

Miten toimit ruiskuun vetämisen jälkeen?

1. Irrota ruisku vetoneulasta ja kiinnitä rokotusneula ruiskuun. 

Suositeltavinta on käyttää rokottamiseen samankokoista neulaa, kuin millä rokote on vedetty ruiskuun. Rokottaja voi kuitenkin tarvittaessa vaihtaa neulan rokotettavan olkavarren koon mukaan. 
Rokotusvälineiden valinta

2. Jos käytit ilmakuplatekniikkaa rokotteen vetämisessä ruiskuun, käännä ruisku niin, että ilmakupla nousee kantaa vasten. Heilauta ruiskua tarvittaessa, mutta älä napauttele sitä.

3. Muista kirjata rokotteen nimi, eränumero ja ruiskuun vetämisaika tarraan. 

 • Käytä eriväristä tarraa eri rokotteissa. Tarrassa on hyvä maininta, minkä ikäryhmän rokote on kyseessä.
 • Kiinnitä tarra neulasuojukseen, jotta se ei ole rokottajan tiellä.
 • Laita kaikki rokoteruiskut samaan kaarimaljaan kanta ylöspäin. 
 • Laita yhteen kaarimaljaan vain samanlaisia rokotteita. 

4. Jos et vedä samalla kerralla kaikkia annoksia rokotepullosta, kirjaa pulloon päivämäärä ja kellonaika, milloin rokotepullo on lävistetty. 

 • Tarkista säilyvyysajat rokotekohtaisilta sivuilta:
  Koronarokotevalmisteet
 • Jos et ole käyttänyt kaikkea rokoteliuosta sallitun ajan kuluessa, hävitä rokotepullo toimipisteesi ohjeiden mukaan.