CPE laboratoriotutkimukset

Karbapenemaasia tuottavien enterobakteerien (CPE) laboratoriotutkimukset.

Enterobacteriaceae, kaikki näytetyypit

 •  Tautiluokka: muita rekisteröitäviä mikrobilöydöksia. Muut.
 • Kantakokoelma: Escherichia coli, Enterobacter cloacae ja Klebsiella pneumoniae sisältyvät tartuntatautirekisterin kantakokoelmaan
 • Lähetettävät kannat: E. coli-, Enterobacter cloacae- ja Klebsiella pneumoniae-kantoja, joiden herkkyys karbapeneemeille on alentunut (Tartuntatautiasetuksen 10§) ja joilla on todettu karbapenemaasigeeni, muut Enterobacteriaceae-kannat, joilla on karbapenemaasigeeni, ryvästymien yhteydessä kerätyt kannat. Seulontarajat löytyvät kansallisesta ohjeesta:
  Ohje moniresistenttien bakteerien diagnostiikasta ‒ Toteaminen, resistenssimekanismit ja kantajuusseulonnat

Laboratoriotutkimukset

 • Kokogenomisekvensointiin perustuva MLST-tyypitys (E. coli, K. pneumoniae, E. cloacae, C. freundii, K. oxytoca) ja core genome (cg) MLST samanlaisuusanalyysi ja resistenssigeenien osoitus.

Näytteen lähetysohjeet

Puhdasviljelmä kuljetusputkessa tai maljalla hyvin pakattuna kategoria B:n kelta-mustaraidalliseen laatikkoon.

Lähetteestä tulee ilmetä

 • lähettävä laboratorio
 • bakteerilaji
 • tutkimuspyyntö
 • näytenumero ja/tai potilaan ikä/SoTu ja nimi tai sukupuoli
 • näytteenottokohta
 • mahdolliset ulkomaanmatkat: tieto sairaalahoidosta ulkomailla, matkustusmaa, jos tiedossa
 • mielellään laboratorion omat herkkyysmääritystulokset.

Näytteen lähetysosoite

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Asiantuntijamikrobiologiayksikkö, Bakteriologia
PL 30 (Mannerheimintie 166)
00271 Helsinki

Yhteystiedot

Kati Räisänen
erikoistutkija
p. 029 524 7094
[email protected]