Hepatiitti A laboratoriotutkimukset

THL tutkii kaikki laboratoriovarmistetut hepatiitti A -positiiviset näytteet. 

Hepatiitti A -infektioista toimitetaan THL:n kantakokoelmaan näytteet laboratoriovarmistuksen jälkeen. Viruksen genotyyppitietoa käytetään hyväksi epidemiaselvityksissä tapausten ja altisteiden tunnistamisessa. 

Epäiltäessä hepatiitti A -epidemiaa pyydetään ottamaan yhteyttä THL:n tartuntatautilääkäriin.
Neuvontapalvelut terveydenhuollon ammattilaisille: tartuntatautilääkäri 

 • Tautiluokka: yleisvaarallinen tartuntatauti
 • Kantakokoelma: sisältyy tartuntatautirekisterin mikrobikantakokoelmaan
 • Lähetettävät näytteet: hepatiitti A laboratoriovarmistetut näytteet

Laboratoriotutkimukset

 • Molekyyligeneettinen tyypitys

Näytteenotto-ohjeet

Yksittäisistä tapauksista lähetetään laboratoriovarmennuksen jälkeen seeruminäyte. Tarvittaessa voidaan tutkia myös ulostenäyte.

Kun epidemiaselvityksessä otetaan seeruminäyte hepatiitti A:n diagnosoimiseksi, otetaan lisäksi erillinen seeruminäyte THL:n genotyypitystä varten. Lähetä seeruminäyte suoraan THL:n virologian laboratorioon.

Tarvittaessa otetaan myös ulostenäyte, joka lähetetään myös suoraan THL:n virologian laboratorioon.

Hepatiitti A -näytelähete (pdf 171 kt)

Näytteet THL:n virologian laboratorioon:

 • Seeruminäyte (noin 1 ml)
 • Tarvittaessa ulostenäyte (noin 2 g)

Näytteen pakkaaminen

 • Pakkaa näytteet mielellään noin +4 asteen kylmäpakkaukseen
 • Käytä lähetyspakkauksena kelta-mustaraidallista pahvilaatikkoa
 • Lisää lähetyspakkaukseen tarrat UN3373, BIOLOGINEN MATERIAALI ja KATEGORIA B. Tämä perustuu kansainvälisiin sääntöihin.
 • Lähettäjä maksaa postimaksun
 • Tarkemmat pakkausohjeet näytelähetelomakkeessa ja Postin ohjeessa laboratorionäytteiden lähettämisestä.
  Postin ohje laboratorionäytteiden lähettämisestä (pdf 218 kt)

Näytteen lähetysosoite

THL
Asiantuntijamikrobiologia
Virologia/HAV
PL 30
00271 Helsinki

Yhteystiedot

Virologiset näytteet
Puh. 029 524 6116

Päivi Laurila
Erityisasiantuntija
Puh. 029 524 8023

Alihankinta

Sekvensointipalvelut hankittu alihankintana Suomen molekyylilääketieteen instituutista (FIMM).