Sydän- ja verisuonitaudit

Hoitaja stetoskoopin kanssa

Verenpaine on sydän- ja verisuonitautien riskitekijä.

Sydän- ja verisuonitaudit ovat joukko sairauksia, jotka liittyvät sydämen tai verenkierron toiminnan heikkenemiseen tai häiriöihin.

Yleisimpiin sydän- ja verisuonisairauksiin kuuluvat sepelvaltimotauti, sydämen vajaatoiminta ja aivoverenkiertohäiriöt. 

Sepelvaltimotauti

Sepelvaltimotaudilla tarkoitetaan sydämen sepelvaltimoverenkierron heikkenemistä. Sepelvaltimotaudin yleisin syy on ateroskleroosi eli valtimonseinämien kalkkeutuminen. Kalkkeutumiseen vaikuttavat elämäntavat, kuten tupakointi, ravinnon rasvan määrä ja laatu sekä verenpaine.

Sepelvaltimotauti ilmenee muun muassa sydänlihaksen kuoliona, sydäninfarktina ja rasitusrintakipuna (angina pectoris). Sepelvaltimotauti ei aina ilmene etukäteen rintakipuina. Taudin ensimmäinen oire voi olla myös äkkikuolema aiemmin kliinisesti terveellä ihmisellä.

Sydämen vajaatoiminta

Sydämen vajaatoiminnalla tarkoitetaan sydämen pumppaustoiminnon heikkenemistä.  Sen yleisimmät syyt ovat sepelvaltimotauti ja verenpainetauti. Harvinaisempia syitä ovat synnynnäiset sydänviat, hankitut läppäviat sekä sydänlihassairaudet.

Aivoverenkiertohäiriöt

Aivoverenkiertohäiriöillä tarkoitetaan aivovaltimoverenkierron pysyvää tai tilapäistä heikkenemistä tai aivoverenvuotoa. Nämä johtavat aivotoimintahäiriöihin, kuten tajunnan heikkenemiseen ja halvausoireisiin.