Seksuaalisuuden ja sukupuolen sanasto

Sivulle on koottu yleisimpien seksuaalisuuteen liittyvien käsitteiden selityksiä.

Seksuaalisuus ja sukupuoli

Seksuaalioikeudet ovat osa ihmisoikeuksia. Ne on tunnustettu kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa. Seksuaalioikeuksia ovat muun muassa 

 • oikeus saada seksuaalikasvatusta
 • oikeus kehon koskemattomuuteen
 • oikeus päättää, haluaako lapsia 
 • oikeus tavoitella tyydyttävää ja nautinnollista seksielämää

Seksuaalioikeudet (Väestöliitto)

Seksuaalisuus on keskeinen osa ihmisyyttä kaikissa elämänvaiheissa. Seksuaalisuuteen kuuluu

 • seksuaalinen suuntautuminen
 • erotiikka
 • mielihyvä
 • intiimit suhteet
 • lisääntyminen
 • sukupuoli
 • sukupuoli-identiteeetti
 • sukupuoliroolit

Seksuaalisia kokemuksia ja seksuaalisuuden ilmenemismuotoja ovat 

 • ajatukset
 • fantasiat
 • halut
 • uskomukset
 • asenteet
 • käyttäytyminen
 • seksuaalisuuden harjoittaminen
 • roolit ja suhteet

Seksuaalinen suuntautuminen on moninaista

 • Hetero tuntee seksuaalista ja/tai emotionaalista vetoa muuta kuin samaa sukupuolta olevaa kohtaan. 
 • Homo tuntee seksuaalista ja/tai emotionaalista vetoa samaa sukupuolta olevaa kohtaan.
 • Biseksuaali tuntee seksuaalista ja/tai emotionaalista vetoa sekä samaa että muuta kuin omaa sukupuolta olevaa kohtaan.
 • Ihmiset, joiden identiteetti on queer, eivät halua määrittää omaa seksuaalista suuntautumistaan. 
 • Aseksuaali kokee hyvin vähän tai ei koe lainkaan seksuaalista vetoa toiseen ihmiseen. 

Sukupuoli-identiteettejä on monenlaisia

 • Cis-sukupuolisilla henkilöillä sukupuoli-identiteetti vastaa syntymässä määriteltyä sukupuolta. 
 • Transsukupuolisen henkilön sukupuoli-identiteetti ei vastaa hänelle syntymässä määriteltyä sukupuolta. 
 • Intersukupuoliset ovat henkilöitä, joiden kehon sukupuolipiirteet eivät ole yksiselitteisesti nais- tai miestyypillisiä. 
 • Ihminen voi myös määrittää itsensä muunsukupuoliseksi tai sukupuolettomaksi. 
 • Joillekin ihmisille sukupuolen määrittäminen ei ole merkittävää tai he eivät halua tehdä sitä. 

Sukupuolinormatiivisuus on käsite, jolla viitataan ajatukseen kahdesta vastakkaisesta ja muuttumattomasta sukupuolesta. Se kattaa myös eri sukupuoliin liittyvät arvot ja odotukset siitä, millaisia esimerkiksi miesten tai naisten tulisi olla.

Sateenkaariperheet ovat perheitä, joissa yksi tai useampi vanhempi kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön ja jotka määrittelevät itsensä sateenkaariperheeksi. Sateenkaariperheitä on monenlaisia ja ne ovat keskenään erilaisia.

Seksuaaliterveys, hyvinvointi ja seksi

Seksuaaliterveys on seksuaalisuuteen liittyvän fyysisen, emotionaalisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila. Hyvän seksuaaliterveyden edellytys on positiivinen ja kunnioittava asenne seksuaalisuuteen ja seksuaalisiin suhteisiin. Terveessä seksuaalisuhteessa ei ole väkivaltaa, syrjintää tai pakottamista. 

Seksuaalinen hyvinvointi on tärkeä osa ihmisen yleistä hyvinvointia. Seksuaalista hyvinvointia edistää se, että yksilö voi elää oman sukupuolen kokemuksen ja seksuaalisen identiteettinsä mukaista elämää ja on riittävän tyytyväinen seksuaaliseen minäkuvaansa. Seksuaalinen hyvinvointi ei välttämättä ole riippuvainen seksuaalisesta aktiivisuudesta. 

Seksuaalinen mielihyvä on nautinnolliseksi koettuja tuntemuksia tai toimintaa, jossa kunnioitetaan toisen ihmisen seksuaalioikeuksia. Mahdollisuus kokea seksuaalista mielihyvää lisää seksuaalista hyvinvointia. 

Seksi on seksuaalista mielihyvää tuottavaa toimintaa mielen tai kehon tasolla yhden tai useamman ihmisen välillä.

Turvaseksissä huolehditaan sukupuolitautien, ei-toivottujen raskauksien sekä pakottamisen ja väkivallan ehkäisystä.

Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta voi olla tekoja tai puheita. Pakotetuksi tuleminen ja väkivallan kokeminen ovat traumaattisia kokemuksia. Myös kulttuurisiin perinteisiin liittyvä kaltoin kohteleminen ja pakottaminen ovat seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa.

Lisää käsitteitä on Seta ry:n Sateenkaarisanastossa. 
Sateenkaarisanasto (Seta ry)