Dialogiset toimintatavat

Työntekijät ovat kokouksessa.

Dialogi tarkoittaa vuoropuhelua ja tapaa kommunikoida. Dialogisuus laajemmin on moniääninen maailmankuva ja käsitys siitä, kuinka ajattelemme ja olemme suhteessa toisiin ihmisiin.

Dialogissa herätellään eri näkökulmia ja etsitään uusia vaihtoehtoja. Dialogin osallistujat kasvattavat vuoropuhelussa ymmärrystään itsestään ja muista. Dialogissa korostuu vuorokuuntelu, jossa ihmiset voivat ymmärtää muiden näkemyksiä ja kuunnella myös itseään. 

Dialogisuuden keskeisiä periaatteita ovat 

  • kuulluksi tuleminen
  • usko ihmiseen
  • toiveikkuuden kokemus
  • luottamuksen luominen
  • epävarmuuden sietäminen
  • uteliaisuus toisen toiseudesta.

Dialogiset työkäytännöt ja menetelmät edistävät dialogisuuden periaatteita. Tällä sivustolla voit tutustua dialogisiin toimintatapoihin, joita Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kehittää ja tutkii.

Tässä osiossa