Imeväisikäisen ruokintaan liittyvän kaupallisen tiedotusaineiston käsittely THL:ssä

Imeväisikäisten ruokintaan liittyvän kaupallisen tiedotusaineiston tarkastaminen on 1.1.2014 muuttunut maksulliseksi. Tarkastuksesta peritään 320 € tai 800 € maksu tarkastustyön laajuudesta riippuen (STM:n asetus 1019/2013).

Aineiston toimitus THL:ään

Lähetä aineisto sähköpostitse osoitteeseen imevaisruokinta(at)thl.fi. 

Aineiston tulee olla mahdollisimman valmis. Myös kuvitus kuuluu ennakkohyväksynnän piiriin. Ilmoita lisäksi seuraavat tiedot:

  1. tiedotusaineiston nimi
  2. tiedotusaineiston tuottajayhtiön nimi ja nimilyhenne
  3. tiedotusaineistosta vastaavan yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot
  4. kohderyhmä, jolle tiedotusaineisto on suunnattu
  5. tiedotusaineiston aiotut jakelukanavat ja jakelun kohderyhmät

Aineistoja käsitellään THL:ssä moniammatillisessa työryhmässä, joka kokoontuu pääsääntöisesti neljä kertaa vuodessa. Jotta tarkistettava materiaali ehtii käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen, materiaalin tulee olla THL:ssä viimeistään neljä viikkoa ennen kokousta. Vuonna 2024 kokoukset pidetään seuraavina päivinä: 29.2., 27.5., 19.9. ja 18.12. Toistamiseen käsittelyyn tulevat aineistot voidaan tarvittaessa käsitellä myös muuna aikana. Tarkempia käsittelyaikatauluun liittyviä kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen imevaisruokinta(at)thl.fi. Kyselyjen yhteydessä tulee mainita aineiston asianumero.

THL hyväksyy aineiston, mikäli aineisto täyttää asetuksen 267/2010 vaatimukset, eikä se ole ristiriidassa imeväisikäisten ravitsemussuositusten kanssa. Hyväksynnästä lähetetään kirjallinen päätös.

Mikäli asetuksen 267/2010 vaatimukset eivät täyty ja/tai aineisto on ristiriidassa imeväisikäisen ravitsemussuositusten kanssa, palautetaan aineisto uudelleen muokattavaksi.