Imeväisikäisen ruokintaan liittyvä tiedotusaineisto

Imeväisen ja pikkulapsen ravitsemuksella on tärkeä merkitys hänen kasvulleen, kehitykselleen ja terveydelleen. Siksi vanhempien tulee saada riittävästi oikeaa tietoa valintojensa tueksi. Tämän vuoksi sosiaali- ja terveysministeriö on antanut asetuksen imeväisen ja pikkulapsen ruokintaa koskevasta tiedotusaineistosta (267/2010). Asetuksen tavoitteena on erottaa tiedotusaineisto kaupallisesta materiaalista ja siten turvata puolueettoman tiedon saanti vanhemmille.
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus imeväisen ja pikkulapsen ruokintaa koskevasta tiedotusaineistosta 267/2010 (Finlex)

Asetuksen mukaan:

  • tiedotusaineiston tulee noudattaa voimassa olevia ravitsemussuosituksia sekä kannustaa imetyksen
  • imeväisikäisen lapsen ravitsemusta käsittelevän kaupallisen tiedotusaineiston tulee olla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ennalta hyväksymää
  • kaupallisessa tiedotusaineistossa ei saa näkyä imeväisille tai pikkulapsille suunnattujen tuotteiden kauppanimiä
  • ei-kaupallisen aineiston tulee noudattaa asetuksessa annettuja sisältövaatimuksia, mutta se ei tarvitse ennakkohyväksyntää
  • äidinmaidonkorvikkeiden tai vierotusvalmisteiden käyttöä käsittelevää tiedotusaineistoa saa jakaa ainoastaan sitä tarvitseville perheille terveydenhuoltojärjestelmän kautta
  • terveydenhuollon tiloja ei saa käyttää äidinmaidonkorvikkeiden tai vierotusvalmisteiden esittelyyn tai myynninedistämiseen

Tiedotusaineistoa, joka ei täytä asetuksen vaatimuksia ei saa käyttää ohjauksessa, pitää esillä tai jakaa perheille.

Tässä osiossa