Äitiys- ja lastenneuvola

Terveydenhoitaja ja tuleva äiti katsovat Meille tulee vauva-esitettä.

Neuvolapalveluja tarjotaan kaikille raskaana oleville, lasta odottaville perheille ja alle kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen. Palvelut ovat vapaaehtoisia ja maksuttomia. Neuvolatyö on keskeinen osa terveydenhuollon ennalta ehkäisevää ja terveyttä edistävää toimintaa. Hyvinvointialueet vastaavat äitiys- ja lastenneuvolapalvelujen järjestämisestä.  

Valtioneuvoston asetus 338/2011 velvoittaa hyvinvointialueet tarjoamaan kaikille perheille suunnitelmalliset ja tasoltaan yhtenäiset äitiys- ja lastenneuvolapalvelut. Palvelut perustuvat huolellisesti toteutettuihin määräaikaisiin terveystarkastuksiin ja terveysneuvontaan, joissa huomioidaan yksilöiden ja perheiden tarpeet.

Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 338/2011 (Finlex)

Tässä osiossa