Ohjeita imeväisikäisen ruokintaan liittyvän tiedotusaineiston tuottajalle

Imetyksen edistämiseksi vauvaperheiden kanssa työskentelevien terveydenhuollon ammattilaisten tulee käyttää tiedotusmateriaalia, joka sisällöltään vastaa annettuja suosituksia.

Sosiaali- ja terveysministeriö edellyttää (STM:n asetus 267/2010) imeväisten ruokintaan liittyvän kaupallisen tiedotusaineiston ennakkotarkastusta. Asetus perustuu Euroopan unionin komission äidinmaidonkorvikkeita ja vierotusvalmisteita koskevaan direktiiviin (2006/141/EY, artikla 15). Direktiivi edellyttää, että perheiden ja muiden imeväisten ja pikkulasten ravitsemuksen kanssa työskentelevien tulee saada yhdenmukaista ja objektiivista tietoa pikkulasten ruokinnasta.
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus imeväisen ja pikkulapsen ruokintaa koskevasta tiedotusaineistosta 267/2010 (Finlex)

Tiedotusaineistoille THL:n ennakkohyväksyntä

STM:n asetuksen mukaan imeväisen ruokintaa koskevalla kaupallisella tiedotusaineistolla pitää olla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ennakkohyväksyntä. Mikäli kaupallinen aineisto sisältää yleistä imettämiseen, ruokintaan, ruokailutottumuksiin tai ravitsemukseen liittyviä kuvauksia tai ohjeita, aineisto katsotaan tiedotusaineistoksi, jonka on saatava THL:n ennakkohyväksyntä. THL tarkistaa, esitelläänkö imetyksen edut ja vastaako tiedotusaineisto asetuksen esittämiä sisältövaatimuksia ja asetuksen henkeä.

Tiedotusaineiston tuottajan oma arvio aineistosta

Ennen aineiston lähettämistä THL:ään aineiston tuottajan on välttämätöntä itse arvioida, miten hyvin aineisto täyttää STM:n asetuksen 267/2010 vaatimukset. Aineiston tuottaja liittää itsearvioinnin täytettynä hakemukseensa. 
Itsearviointilomake (pdf 232 kt)

Tiedotusaineiston käsittely THL:ssä

Imeväisikäisten ruokintaan liittyvän kaupallisen tiedotusaineiston tarkastaminen on 1.1.2014 muuttunut maksulliseksi. Tarkastuksesta peritään 320 € tai 800 € maksu tarkastustyön laajuudesta riippuen (STM:n asetus 1019/2013).

Aineistojen arviointi perustuu STM:n asetuksen lisäksi viranomaisten hoitosuosituksiin, kuten Kansalliseen imetyksen edistämisen toimintaohjelmaan vuosille 2018−2022 ja Syödään yhdessä - ruokasuosituksiin lapsiperheille (2019).

Aineiston tulee selkeästi tukea voimassa olevia imetyssuosituksia, ohjeita kiinteän ruoan aloittamisesta sekä imeväisikäisen ruokintasuosituksia.  Tiedotusaineistossa ei saa esiintyä imeväisille tai pikkulapsille tarkoitettujen valmisteiden kauppanimiä, mutta siinä saa olla lahjoittajayhtiön nimi tai nimilyhenne. Ainoastaan imeväisille tarkoitettuja kliinisiä ravintovalmisteita käsittelevässä tiedotusaineistossa saa olla myös valmisteen kauppanimi.

Jos tiedotusaineistossa on lasten terveyttä ja ravitsemusta koskevaa neuvonnallista tietoa, se on erotettava selvästi tuotteisiin liittyvästä tiedosta.

Imeväisten ja pikkulasten ruokinnassa käytettäviin elintarvikkeisiin kuten äidinmaidonkorvikkeet, vierotusvalmisteet, kliiniset ravintovalmisteet tai lastenruoka sovelletaan elintarvikelainsäädännön vaatimuksia pakkausmerkinnöistä (KTM:n asetus 1084/2004, muutokset 724/2007  ja  1224/2007), markkinoinnista (KTM 1216/2007), ravitsemus- ja terveysväitteiden (1924/2006)  ja muuta elintarvikkeita koskevaa lainsäädäntöä. Tiedotusaineiston sisältö ei saa olla säädösten vastaista. Yksityiskohtaiset ohjeet ja säädökset löytyvät Ruokaviraston sivuilta.  
Äidinmaidonkorvikkeet ja vieroitusvalmisteet (Ruokavirasto)

Tässä osiossa

Lisätietoa

Kansallinen imetyksen edistämisen toimintaohjelma vuosille 2018−2022 (THL)

Syödään yhdessä - ruokasuositukset lapsiperheille (2019) (THL)

Äidinmaidonkorvikkeet ja vieroitusvalmisteet (Ruokavirasto)