Ohjelmat ja hankkeet

Hyvinvointialueiden sote-palveluiden kehittämistä edistetään kansallisesti useiden eri kehittämis- ja toimintaohjelmien kautta. THL tukee kansallisten ohjelmien toimeenpanoa ja hankkeissa tehtävää kehittämistyötä sekä tarjoaa asiantuntemusta alueiden tueksi. 

Suomen kestävän kasvun ohjelma (RRP), pilari 3 ja 4

Kestävän kasvun ohjelman avulla pyritään vahvistamaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuutta ja lisätä niiden kustannusvaikuttavuutta. Lisäksi tavoitellaan työllisyysasteen ja osaamistason nostamista kestävän kasvun vauhdittamiseksi.

THL tukee kestävän kasvun ohjelman toimeenpanoa tarjoamalla tukea alueellisille hankkeille etenkin digitaalisten palveluiden ja tiedonhallinnan osalta. Osana kestävän kasvun ohjelmaa THL toteuttaa myös useita kansallisia kehittämishankkeita eri teemoista yhteistyössä hyvinvointialueiden kanssa.

Lue lisää kestävän kasvun ohjelman toimeenpanon tuesta THL:ssa

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa kehitetään peruspalveluja. Tavoitteena on perustaa Suomeen laaja-alaisia sosiaali- ja terveyskeskuksia, joista ihminen saa tarvitsemansa avun yhden yhteydenoton kautta. 

Lue lisää Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman toimeenpanon tuesta THL:ssa

Kansallinen mielenterveysstrategia

Mielenterveysstrategian tavoitteena on turvata mielenterveystyön jatkuvuus ja tavoitteellisuus vuoteen 2030 asti. THL tukee mielenterveysstrategian toimeenpanoa useassa eri teemassa. Osa tuesta kytkeytyy Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman toimeenpanoon. Lisäksi tuetaan mielenterveysosaamisen vahvistamista kunnissa, työelämään kuntouttavien mielenterveyspalvelujen käytäntöjen kehittämistä ja mallintamista sekä itsemurhien ehkäsiyn valtionavustuksella toteutettavia hankkeita. 

Lue lisää mielenterveysstrategian toimeenpanon tuesta THL:ssa