Sosiaali- ja terveydenhuollon ajanvarauksen kansallinen kehittäminen

THL ja Kela kehittävät yhteistyössä sote-toimijoiden kanssa sosiaali- ja terveydenhuollon ajanvaraustietojen saatavuutta ja hyödynnettävyyttä. Ajanvarausratkaisuja kehitetään alueellisesti ja kansallisesti sosiaali- ja terveyspalveluita tukeviksi, sillä yhä useampi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas tekee ajanvarauksia digipalvelujen kautta. Ajanvarausratkaisujen kehittämisessä asiakkaan tukeminen ja palveluprosessin sujuvuus ovat sote-palveluissa erityisiä tavoitteita.

Ammattilaisten ja asiakkaiden välinen tiedonkulku paranee

Sote-tietojärjestelmistä ja asiointipalveluista ajanvaraustiedot tulevat jatkossa saataville myös Kanta-palvelujen kautta. Ajanvaraustietojen parantunut saatavuus tukee ammattilaisten työtä ja vähentää riippuvuutta erillisistä järjestelmistä. Näin ammattilainen saa paremman kokonaiskuvan asiakkaan hoidosta ja jatkosuunnitelmista. 

Jatkossa kansalainen näkee omat ajanvaraustietonsa OmaKanta-palvelusta. Ammattilaiset näkevät käyttöoikeuksiensa mukaisesti tarvittaessa myös muiden kuin oman organisaationsa ajanvaraukset. Tieto näkyy ammattilaisen käyttämästä tietojärjestelmästä Kanta-palvelujen avulla. 

Yhtenäiset ajanvarausmääritykset helpottavat järjestelmien toteuttamista

Kansallisilla määrityksillä tuetaan eri palveluntuottajien ja -järjestäjien ajanvaraustoimintojen toteutuksia ja sujuvoitetaan palvelua. Ajanvaraustiedot kirjataan vain yhden kerran käytettyyn järjestelmään tai asiointipalveluun, josta ne tallentuvat myös Kanta-tietovarantoon. Tietoja ei erikseen kirjata Kanta-palveluun.

Asiakastietolain mukaan terveydenhuollon ajanvaraustiedot on tallennettava Kanta-palveluihin vuoden 2026 lokakuuhun mennessä. On tärkeää, että alueet ja yksityiset toimijat kehittävät ajoissa ajanvarausjärjestelmänsä lain mukaisiksi. Ajanvaraustiedot toteutetaan Kanta-palveluihin, ajanvaraustietoja käsitteleviin järjestelmiin ja digipalveluihin loppuvuodesta 2024 alkaen. 

Hyvinvointialueiden ja yksityisten toimijoiden tarpeet ohjaavat kehittämistyötä

Ajanvaraukseen liittyvää kehitystyötä on tehty yhteistyössä hyvinvointialueiden kanssa. Ajanvaraustoimintojen käyttöönotot tapahtuvat vaiheistetusti kaikissa sosiaali- ja terveyspalvelujen ajanvaraustietoja käsittelevissä järjestelmissä ja asiointipalveluissa.

Laki ei toistaiseksi velvoita sosiaalihuollon ajanvaraustietojen tallentamista Kanta-palveluihin. Myös sosiaalihuollon ajanvarauspalvelujen kehittämisessä kannattaa hyödyntää kansallisia määrittelyjä. Sosiaalihuollon ajanvaraustietojen Kanta-toteutusten aikataulu täsmentyy myöhemmin. 

Hyvinvointialueille ajanvaraustietojen saatavuuden ja digipalvelujen kehittäminen on mahdollisuus tehokkaampaan toimintaan ja parempaan palveluun. Ajanvaraustietojen kehittäminen ja käyttöönotto edellyttävät yhteistyötä tietojärjestelmätoimittajien kanssa, jotta yhteentoimivuus kansallisiin järjestelmiin saadaan rakennettua tavoiteaikataulussa. 

Kansalaiselle uusia asiointimahdollisuuksia

Kansalaiselle digitaalinen ajanvaraus mahdollistaa aika- ja paikkariippumattoman toiminnan. OmaKannassa asiakas näkee hänelle julkisessa ja myös yksityisessä terveydenhuollossa tehdyt ajanvaraukset reaaliaikaisesti, mikä parantaa asiakkaan palvelukokemusta.

OmaKannasta kansalainen voi myös siirtyä alueen tai palveluntuottajan asiointipalveluun ja siirtää tai perua aiempia varauksiaan. Tämä helpottaa myös puolesta-asiointia. Ajanvaraustietojen näkyminen OmaKannassa ei vaadi kansalaiselta erillisiä lupia tai toimintoja, vaan tiedot ovat nähtävissä asiakkaan muiden hoitotietojen yhteydessä.

Lisätietoja:

sotetiedonhallinta(at)thl.fi 

Aiheesta lisää:

Sosiaali- ja terveydenhuollon ajanvarauksen määrittelyt
Ajanvaraukset - Järjestelmäkehittäjät (kanta.fi)

AJANKOHTAISTA

THL on julkaissut käsitemäärittelyt sosiaali- ja terveydenhuollon ajanvarauspalvelujen ja palveluohjauksen käsitteille. 

THL päivittää ajanvarauksen määrityksiä. Kommenttikierros luonnoksista on päättynyt. Tutustu kommentoitavana olleisiin luonnoksiin ja esittelytilaisuuksien materiaaleihin osoitteessa Ajanvarauksen määritysten kommentointi