Opas toimintakykymittareiden arviointiin

Opas toimintakykymittareiden arviointiin (pdf 1,6 Mt)

TOIMIA-verkoston ”Opas toimintakyvyn mittarin arviointiin” on laadittu helpottamaan ja yhdenmukaistamaan mittareiden arviointityötä TOIMIA-verkostossa. 

Oppaan tavoitteena on selventää mittarien psykometristen- eli mittausominaisuuksien arviointia. Mittausominaisuuksilla tarkoitetaan tietoja mittarin 

  • validiteetista (pätevyys)
  • reliabiliteetista (toistettavuus tai luotettavuus) 
  • muutosherkkyydestä.

 Oppaassa ohjeistetaan myös mittarin käyttökelpoisuuden arviointia. 

Opas esittää keskeisten psykometristen käsitteiden määritelmät ja niitä kuvaavat termit suomeksi ja englanniksi. Se kertoo myös mitä tietoa kustakin ominaisuudesta on tarpeen tietää, kun mittaria valitaan käyttöön. Oppaan lopussa on tarkistuslistoja, jotka kokoavat oleelliset muistettavat asiat validiteetin, reliabiliteetin ja muutosherkkyyden arvioinnissa.  

Arvioinnissa täytettävät lomakkeet

Mittariarvioinnin yhteydessä täytetään mittarista perustieto-, psykometriikka- ja soveltuvuusarviolomake. Lomakkeet sisältävät samat tiedot, jotka mittarista julkaistaan TOIMIA-tietokannassa. Word-muodossa olevat lomakkeet voit pyytää  sähköpostilla osoitteesta toimia(a)thl.fi. 

Mittarit löytyvät TOIMIA-tietokannasta