TOIMIA-tietokanta

Tämän sivun sisältö

Mikä on TOIMIA-tietokanta?
Suositukset
Mittarit
Soveltuvuusarviot ja niiden tulkinta
Sisältöä tuotetaan yhteistyössä asiantuntijaverkoston kanssa

Tällä sivulla kerrotaan TOIMIA-tietokannasta ja TOIMIA-verkoston toiminnasta. TOIMIA-tietokannan, siellä julkaistut mittarit, mittareiden soveltuvuusarviot ja suositukset löydät Terveysportista alla olevan linkin kautta.

Siirry TOIMIA-tietokantaan

Mikä on TOIMIA-tietokanta?

TOIMIA-tietokanta on ilmainen ja avoin työväline kaikille toimintakyvyn mittaamisesta ja arvioinnista kiinnostuneille asiantuntijoille ja ammattilaisille. TOIMIA-tietokanta on osa Terveysporttia.

Tietokannasta löytyy

  • suosituksia ja ohjeita toimintakyvyn arviointiin eri käyttötilanteissa
  • yli sadan toimintakykymittarin perustiedot ja soveltuvuusarviota eri käyttötarkoituksiin. 

Suositukset

Suositukset ovat asiantuntijoiden valmistelemia suosituksia siitä, miten toimintakykyä tulisi mitata ja arvioida tietyissä tilanteissa. Suositusten tavoitteena on yhtenäistää toimintakyvyn arviointikäytäntöjä.
Suosituksiin voit tutustua TOIMIA-tietokannassa (Terveysportti)

Mittarit

Tietokannassa julkaistut mittarit ovat käyneet läpi TOIMIAn arviointiprosessin, jossa niiden pätevyyttä, toistettavuutta ja käytettävyyttä tiettyihin tarkoituksiin on arvioitu. Tietokannasta löydät tietoa mittarin

  • perustiedoista (esim. omistaja, käyttöehdot, kohderyhmä)
  • mittausominaisuuksista (pätevyys, toistettavuus, käytettävyys)
  • soveltuvuudesta arvioituun käyttötarkoitukseen.

Kaikki TOIMIA-tietokannassa julkaistut mittarit eivät sovellu käytettäväksi kaikissa tilanteissa. 
Mittareihin voit tutustua TOIMIA-tietokannassa (Terveysportti)

Soveltuvuusarviot ja niiden tulkinta

TOIMIA-tietokannassa julkaistut mittarit on arvioitu aina jostakin tietystä käyttötarkoituksesta käsin. Tietokannan käyttäjän on siis huomioitava, että kaikki TOIMIA-tietokannassa julkaistut mittarit eivät sovellu käytettäväksi kaikissa tilanteissa. Sen vuoksi on ehdottoman tärkeää lukea aina mittarin soveltuvuusarvio. Siinä kerrotaan tiivistetysti miten mittari soveltuu juuri arvioituun käyttötarkoitukseen.  Soveltuvuusarvio perustuu tieteellisistä tutkimuksista saatuun tietoon, mikäli mittarista on tietoa saatavilla.

Mittarin soveltuvuutta arvioituun käyttötarkoitukseen kuvataan viidellä eri värillä (taulukko 1). Jos mittaria käytetään muissa tilanteissa kuin siinä, mikä soveltuvuusarvioinnissa on mainittu, on käyttäjän itsenäisesti selvitettävä mittarin soveltuvuus ja psykometriset ominaisuudet halutussa käyttötarkoituksessa.

Joistakin mittareista on jo saatavilla soveltuvuusarvioita useampaan eri käyttötarkoitukseen. Pääset tutustumaan kuhunkin soveltuvuusarvioon klikkaamalla sen auki mittarin omalta sivulta TOIMIA-tietokannassa. Yksi esimerkki tällaisesta mittarista on PROMIS Yleinen terveys

Vihreä: Mittarin validiteetista ja reliabiliteetista on saatavilla riittävästi tutkittua tietoa arvioidussa käyttötarkoituksessa. Psykometrisen arvion perusteella mittarilla saadaan päteviä ja toistettavia tuloksia ja se soveltuu hyvin arvioituun käyttötarkoitukseen. Keltainen: Mittarin validiteetista ja reliabiliteetista saatavilla oleva tutkimustieto ei ole yhdenmukaista tai tutkittua tietoa tarvitaan lisää kyseiseen käyttötarkoituskeen. Psykometrisen arvion perusteella mittari soveltuu varauksella arvioituun käyttötarkoitukseen. Sininen:Mittarin validiteetista ja reliabiliteetista ei ole tutkittua tietoa. Asiantuntija-arvion tai käyttökokemusten mukaan mittari saattaa soveltua kyseiseen käyttötarkoitukseen. Punainen:Ei sovellu käyttöön Mittari ei sovellu arvioituun käyttötarkoitukseen psykometrisen arvioinnin perusteella. Harmaa: Mittarin perustiedot on saatavilla, mutta psykometristä tai asiantuntija-arviointia ei ole tehty.

Taulukko 1. Soveltuvuusarvion värit ja värien selitteet.

Tutustu mittareihin  ja niiden soveltuvuusarvioihin TOIMIA-tietokannassa (Terveysportti).

Sisältöä tuotetaan yhteistyössä asiantuntijaverkoston kanssa

TOIMIA-tietokannan sisältö tuotetaan Toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin kansallisessa asiantuntijaverkostossa (TOIMIA). THL koordinoi TOIMIA-verkostoa. Tietokanta on avattu vuonna 2011 ja vuonna 2019 se siirtyi osaksi Terveysporttia.
TOIMIA-verkosto ja sen toiminta (THL)

Mene TOIMIA-tietokantaan

toimintakyky-uutiskirje

Toimintakyky-uutiskirjeessä on ajankohtaista tietoa TOIMIA-tietokantaan arvioiduista mittareista ja suosituksista. Uutiskirjeessä on myös muita ajankohtaisia teemoja toimintakyvystä.

Tilaa ja lue Toimintakyky-uutiskirje