TOIMIA-verkoston toiminta

Toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin kansallisen asiantuntijaverkoston (TOIMIA) tavoitteena on 

  • yhtenäistää ja kehittää toimintakyvyn mittaamista ja arviointia Suomessa sekä
  • yhtenäistää toimintakyvyn käsitteitä.

Mitä TOIMIA-verkosto tekee?

TOIMIA-verkosto

  • laatii suosituksia toimintakyvyn arvioinnista erilaisiin käyttötarkoituksiin
  • arvioi mittareiden soveltuvuutta erilaisiin käyttötarkoituksiin niiden mittausominaisuuksien ja käytettävyyden perusteella 
  • yhdistää toimintakykymittareiden kysymykset ICF-luokitukseen.

Tutustu TOIMIA-verkoston vuoden 2022 toimintakertomukseen

Käsikirja ohjaa mittareiden arviointia

TOIMIAn käsikirja kuvaa miten mittareiden arviointia ja suositusten laadinta toteutetaan TOIMIA-verkostossa. Entinen PDF-muotoinen käsikirja on nyt siirretty osaksi verkkosivujamme, TOIMIA-tietokannan alasivuksi.
TOIMIA-verkoston käsikirja

Ketkä muodostavat TOIMIAn?

  • TOIMIAn työ pohjaa laajaan yhteistyöhön eri toimijoiden kesken 
  • Verkostossa on mukana noin 60 eri organisaatiota mm. kuntoutus- ja tutkimuslaitoksia, yliopistoja, ammattikorkeakouluja, ministeriöitä, järjestöjä jne. 
  • Toiminnassa on mukana noin 100 toimintakyvyn asiantuntijaa eri ammattialoilta mm. psykologeja, fysioterapeutteja, toimintaterapeutteja, lääkäreitä, sosiaalialan edustajia, terveyden- ja sairaanhoitajia ym. 
  • Verkoston toimintaa koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 

TOIMIA-verkoston organisaatio

Mene TOIMIA-tietokantaan

toimintakyky-uutiskirje

Toimintakyky-uutiskirjeessä on ajankohtaista tietoa TOIMIA-tietokantaan arvioiduista mittareista ja suosituksista. Uutiskirjeessä on myös muita ajankohtaisia teemoja toimintakyvystä.

Tilaa ja lue Toimintakyky-uutiskirje