Väkivaltaan puuttuminen

Pehmonalle istumassa kalliolla.

Läheisimmissä ihmissuhteissa tapahtuva väkivalta on monisyinen ilmiö, johon puuttuminen ja osapuolten auttaminen vaatii usein monen viranomaisen ja tahon toimintaa. Yhteiskunnallisesti lähisuhdeväkivalta on viheliäinen perus- ja ihmisoikeusongelma, mutta myös tasa-arvo- ja kansanterveysongelma.

Lähisuhdeväkivalta on myös ylisukupolvista. Perheessä, jossa esiintyy väkivaltaa, kasvavat lapset eivät vain altistu aikuisten väliselle väkivallalle. Väkivallalla on hyvin haitallisia vaikutuksia lasten hyvinvoinnille, terveydelle ja kehitykselle. Lapsen todistama väkivalta on tutkimusten mukaan yhteydessä esimerkiksi lapsen tunne-elämän ja käyttäytymisen ongelmiin, sosiaalisten suhteiden vaikeuksiin, koulusuoriutumisen vaikeuksiin ja traumaoireisiin.

Lue lisää väkivaltaan puuttumisesta:

Muualla palvelussa