Väkivallan ehkäisy

Jäähilettä puun lehden pinnalla.

Väkivalta on maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan fyysisen voiman tai vallan tahallista käyttöä tai sillä uhkaamista, joka kohdistuu ihmiseen itseensä, toiseen ihmiseen tai ihmisryhmään tai yhteisöön. Määritelmän mukaan väkivalta johtaa tai voi hyvin todennäköisesti johtaa kuolemaan, fyysisen tai psyykkisen vamman syntymiseen, kehityksen häiriytymiseen tai perustarpeiden tyydyttymättä jäämiseen.

Väkivallan ehkäisyllä tarkoitetaan kaikkia niitä toimia, jotka estävät ennalta tulevaa väkivaltaa. Toimet voivat olla hyvin eri tasoisia: Yhteiskunnallisesti esimerkiksi tasa-arvon ja seksuaalikasvatuksen edistäminen ehkäisee väkivaltaa. Yksilötasolla väkivaltaa ehkäisee esimerkiksi kannustava kasvatus, vanhemmuuden tuki ja väkivaltaisen käyttäytymisen katkaiseminen.

Lue lisää väkivallan ehkäisystä: