Eri ryhmät ja väkivalta

Joukko ihmisiä ylittämässä suojatietä kaupungissa.

Väkivallassa ilmiönä on useita erilaisten ihmisryhmien kokemuksiin liittyviä erityispiirteitä. Tällaiset ihmisryhmät voivat olla esimerkiksi alisteisessa suhteessa hoitajiinsa, kuten lapset tai ikääntyneet, tai kuulua yhteiskunnassa vähemmistöön, kuten sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt.

Niin ikään erilaisia väkivaltaa elämässään usein kohtaavia ryhmiä ovat esimerkiksi päihderiippuvaiset ihmiset, mielenterveyshäiriöistä kärsivät tai toisaalta ihmiset, jotka saattavat kohdata väkivaltaista käyttäytymistä työssään.

Lue lisää eri ihmisryhmistä ja väkivallasta tämän osion sivuilta: