VÅRA PRODUKTER

Publikationer

Vaccinationsguide för småbarn I denna guide kan du läsa om vaccinationsprogrammet för småbarn, sjukdomar som förebyggs med vaccin, olika vaccin och deras effekter, sammansättning och vaccinationsschema.
Livskraft på äldre dar Kostrekommendation för äldre personer är en ny riksomfattande kvalitetsrekommendation, vars syfte är att främja och stöda en näringsrik kost för äldre och ge anvisningar om ordnande av högklassiga måltidstjänster som baserar sig på behoven hos äldre personer.

Elektroniska handböcker

Handbok för barnskyddet Information om barnskyddslagen och tillämpningen av lagen i de olika skedena av barnskyddsprocessen.
Handbok om funktionshinderservice Den elektroniska handboken utgör ett arbetsredskap och en databank som riktar sig till personal inom funktionshinderområdet.
Resenärens hälsoguide Aktuell information om resehälsa för hälso- och sjukvårdspersonal, resenärer och personer i resebranschen. Handboken finns tyvärr inte på svenska.

Webbplatser och verktyg

TEAviisari TEAviisari är en webbtjänst som skildrar kommunens verksamhet inom främjande av hälsa och välfärd.
Webbskolor för social- och hälsovårdsproffs Utbildningshelheter bland annat om att bemöta barn och familjer.
SOTKAnet Statistik- och indikatorbanken SOTKAnet har en bred täckning av statistikuppgifter om finländarnas välfärd och hälsa.