Oikeuslääkintä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on oikeuslääkinnästä vastaava viranomainen Suomessa. THL:n oikeuslääkintäyksikkö tarjoaa oikeuslääketieteellisiin tutkimuksiin sekä oikeuslääketieteelliseen kuolemansyyn selvittämiseen liittyviä palveluja muille viranomaisille, kuten poliisille.

Oikeuslääketieteen päivystyspiste ja oikeushammaslääketiede ovat oikeuslääketieteen osa-alueita ja sisältyvät osana THL:n oikeuslääkintäyksikön toimintaan.

THL:n oikeuslääkintäyksikön palvelut viranomaisille

 • asiantuntija-apu oikeuslääkintään liittyvissä kysymyksissä
 • oikeuslääketieteellinen ruumiinavaustoiminta
 • avustaminen oikeudellisten ja rikosoikeudellisten kysymysten ratkaisemisessa hammaslääketieteellisin keinoin
 • vainajasta oikeuslääketieteellisissä ruumiinavauksissa otettujen kudosnäytteiden histologiset laboratoriotutkimukset (käsittelyt ja värjäykset)
 • kuolemansyyn selvittämisen ohjaaminen ja valvonta Suomessa sekä kuolintodistusten tarkastaminen
 • alan tutkimus- ja kehittämistoimintaan osallistuminen

Valtakunnallinen konsultaatiopuhelin

Poliisille ja terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettu valtakunnallinen konsultaatiopuhelin palvelee kuolemansyyn selvittämistä koskevissa kysymyksissä arkisin klo 10–16 numerossa 029 524 6074.

Turvaviestipalvelu

THL:n oikeuslääkinnän toimipisteet käyttävät Deltagon turvaviestiratkaisua.

Lisätietoa turvaviestipalvelusta ja turvaviestin lähetysohjeet 

Oikeuslääkinnän verkkokoulu

Oikeuslääkinnän verkkokoulu on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille ja poliisille sekä edellä mainittujen alojen opiskelijoille.

THL:n verkkokoulut

Rekisteröityminen ja kirjautuminen THL:n verkkokouluihin (Verkkokoulut, THL)

Sertifioitu laatujärjestelmä

Laatujärjestelmän sertifikaatti kattaa kaikissa toimipisteissä seuraavat toiminnot:

 • oikeuslääketieteellinen kuolemansyyn selvittäminen ja oikeuslääketieteelliset ruumiinavaukset
 • kuolemansyyn selvittämisen ohjaus ja valvonta
 • oikeushammaslääketieteelliset ikäarviotutkimukset
 • oikeushammaslääketieteellinen vainajien tunnistaminen  
 • oikeuslääketieteellisten histologisten ruumiinavausnäytteiden valmistaminen ja
 • oikeuslääkinnän päivystyspiste. 

Laatujärjestelmä on näissä toiminnoissa arvioitu Inspecta Sertifiointi Oy:n toimesta. Sertifikaatti varmentaa, että laatujärjestelmä täyttää ISO 9001:2015 -standardin vaatimukset. Sertifikaatti löytyy Inspecta Oy:n verkkosivuilta sertifikaattinumerolla 2201-11.
Inspecta Oy:n verkkosivut