Koodistopalvelu

Siniset valokuidut

Koodistopalvelun tehtävänä on jakaa kansallisesti yhtenäiset tietorakenteet, joita sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiset potilas- ja asiakirjajärjestelmät tarvitsevat. Tietorakenteita ovat esimerkiksi koodistot, luokitukset, sanastot ja rekisteritiedot.

Koodistopalvelu huolehtii myös tietorakenteiden laadusta. Sen tehtävä on kehittää ja ylläpitää tietorakenteita. 

Yhtenäiset tietorakenteet luovat pohjaa sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnalle

Tietojärjestelmiä kehittävät ja valmistavat toimijat voivat hyödyntää suomalaiseen toimintaympäristöön määriteltyjä ja laadunvarmistusprosessilla varmistettuja tietorakenteita. 

Koodistopalvelussa jaettavat koodistot ja muut tietorakenteet muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden palvelujen ensisijaisessa kirjaamiskäytössä olevista suomalaisista ja kansainvälisistä rakenteista. Järjestelmien liittäminen palveluun onnistuu, joten yhdenmukaiset tietorakenteet ovat käytettävissä vaivattomammin. Myös tietorakenteiden päivitykset sujuvat lähes automaattisesti.

Yhtenäisten tietorakenteiden käyttö on perusta toimivalle sosiaali- ja terveydenhuollolle, sillä se lisää merkittävästi tietojen ajantasaisuutta, eheyttä ja kattavuutta. Hyödyt näkyvät niin asiakkaille, organisaatioille kuin yhteiskunnallekin, kun sähköiset palvelut sujuvoituvat ja laatu sekä turvallisuus parantuvat.

Tietorakenteet ja luokitukset voi hakea koodistopalvelimelta

THL julkaisee yhtenäiset tietorakenteet ja keskeiset luokitukset koodistopalvelimella. Ne voi hakea koodistopalvelimelta maksutta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen koodistopalvelin

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjarakenteet julkaistaan sosmetassa.
Sosmeta

Koodistopalvelutoiminnassa otetaan huomioon sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuurityön (KA) tavoitteet.
Kokonaisarkkitehtuurikuvaukset

Tässä osiossa