Laki & oikeuskäytäntö

Lastensuojelun käsikirjan Laki- ja oikeuskäytäntö -osioon on koottu lastensuojelutyöhön liittyvä keskeinen lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö. Lastensuojelun käsikirjan sisältö pohjautuu lastensuojelulakiin ja muihin lastensuojelutyöhön liittyviin lakeihin.
Uusinta oikeuskäytäntöä

Muita lastensuojelussa huomioitavia lakeja (Finlex)

Muu keskeinen lainsäädäntö (Finlex)