Lomakkeet

Lastensuojelun käsikirjassa olevat lomakkeet ovat lastensuojelulain mukaisia. Lomakkeet ovat sekä suomeksi että ruotsiksi. Niiden sisältö on tuotettu yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Lomakkeita voi käyttää ja linkittää vapaasti ja tällöin noudatetaan normaalia lähdeviittauskäytäntöä.
Tietoa Lastensuojelun käsikirjasta

Adoptiolomakkeet

Adoptioon liittyvät lomakkeet löytyvät Valviran sivuilta.

Edunvalvontalomakkeet

Lastensuojeluilmoitus

Lastensuojeluilmoitus-lomakkeella voi tehdä lastensuojeluilmoituksen. Ilmoitus lähetetään lapsen asuinkunnan hyvinvointialueelle. Lomaketta voi käyttää, jos se helpottaa ilmoituksen tekemistä tai jos haluaa varmistaa, että ilmoitus kirjataan sanatarkasti oikein.

Lomakkeen käyttäminen ei kuitenkaan ole välttämätöntä. Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä myös puhelimitse tai käymällä virastossa henkilökohtaisesti.
Lisätietoa lastensuojeluilmoituksesta ja sen tekemisestä

Ilmoituslomaketta voivat käyttää sekä viranomainen että yksityishenkilö. 

Tietojen arkaluontoisuuden vuoksi ilmoitusta ei pidä lähettää suojaamattomassa sähköpostissa. Hyvinvointialueen on kuitenkin otettava ilmoitus vastaan muodosta riippumatta.

Lapsen huolto ja tapaamisoikeussopimus

Lapsiin kohdistuneiden rikosepäilyjen ilmoituslomake

Lastensuojelun asiakirjarakenteet

Löydät lastensuojeluun liittyvät asiakasasiakirjaluonnokset Sosmeta-palvelusta. Sosmetan asiakirjarakenteet eivät kuitenkaan ole lomakkeita, vaan niiden pohjalta toteutetaan asiakastietojärjestelmien kirjaamisalustoja.
Sosmeta-palvelu – Asiakirjarakenteet – Lastensuojelu

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalaki velvoittaa kirjaamaan sosiaalihuollon asiakastietoja määrämuotoisesti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) valmistelee tällä hetkellä määräystä sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen rakenteista ja tietosisällöistä, joita kirjaamisessa tullaan jatkossa hyödyntämään. Määräyksen julkaisusta tiedotetaan erikseen.
Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 4-5 § (Finlex)

Sosiaalihuollon tiedonhallinnan sivuilta löydät lisää tietoa uudistuvista kirjaamiskäytännöistä.