Työprosessit

Lastensuojelutyö jakautuu useisiin erilaisiin prosesseihin, aina lastensuojeluasian vireilletulosta lapsen jälkihuoltoon. Kaikki lastensuojelun ydinprosessit on pyritty kuvaamaan työprosesseissa erillisinä kokonaisuuksinaan.

Lisäksi lastensuojelun käsikirjan työprosesseihin on koottu tietoa joistakin lastensuojelutyöhön toisinaan linkittyvistä erityiskysymyksistä, kuten lasten kaltoinkohtelun selvittämisestä ja lapsen asemasta erotilanteessa. 

Lastensuojelun työprosessit