Toimijat, työn tuki & hallinto

Toimijat

Toimijat -osioon on koottu perustietoa valtakunnallisesti ja alueellisesti tärkeimmistä lastensuojelun toimijoista. 
Toimijat -osioon

Hallinto

Hallinto -osio sisältää tietoa lasten ja nuorten hyvinvointia koskevista politiikkaohjelmista, lastensuojeluun liittyvistä hyvinvointialueen velvoitteista, päätöksenteosta ja hakemusmenettelystä hallinto-oikeudelle sekä työntekijöiden velvollisuuksista ja oikeuksista ja kelpoisuudesta.
Hallinto -osioon

Lastensuojelun valvonta

Valvonta ja vastuu jakautuvat eri tavoin eri toimijoiden kesken. 
Lastensuojelun valvonta
Lastensuojelun edunvalvonta

Anna palautetta Lastensuojelun käsikirjasta