Yhteystiedot

Lastensuojelun käsikirjan ylläpidosta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Erityispalvelut -yksikkö. Sisällöt tuotetaan yhteistyössä keskeisten toimijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Sisältöjen ylläpito tapahtuu vuorovaikutuksessa käsikirjan käyttäjien kanssa. 

Tietoa Lastensuojelun käsikirjasta

Voit ottaa yhteyttä myös sähköpostiosoitteella lastensuojelunkasikirja(at)thl.fi tai palautelomakkeen kautta.
Palautelomake

Eve Juuriala, erityisasiantuntija

Laura Yliruka, lastensuojelun kehittämispäällikkö 

Janna Seppälä, erikoissuunnittelija

Sähköpostit ovat muotoa: [email protected]

Lastensuojeluilmoituksen tekeminen

Jos haluat tehdä lastensuojeluilmoituksen, sinun tulee ottaa yhteyttä lapsen asuinkunnan hyvinvointialueeseen. Jos tilanne on kiireellinen tai teet ilmoituksen virka-ajan ulkopuolella, ota yhteyttä sosiaalipäivystykseen tai hätäkeskukseen (112).
Ohjeet lastensuojeluilmoituksen tekemiseksi

Anna palautetta Lastensuojelun käsikirjasta