Lagstiftning relaterad till barnskydd

På denna sida har den mest central lagstiftningen gällande barnskyddsarbete sammanställts. Innehållet i Handbok för barnskyddet bygger på barnskyddslagen och andra lagar om barnskyddsarbete.

Annan lagstiftning inom barnskydd

Annan central lagstiftning