Informationsresurser

Informationstjänstens samlingar omfattar inhemska och utländska tryckta och elektroniska informationskällor. Samlingarnas tyngdpunkt är inom områdena:

  • social- och hälsovetenskap
  • medicin och sjukvård
  • social- och hälsovårdens servicestruktur och tjänstekvalitet

Tryckta samlingar

Bibliotekets samlingar är katalogiserade i samlingsdatabasen THLLib. THLLib innehåller också information om de tryckta publikationernas elektroniska versioner.

Julkari, SHM:s förvaltningsområdes öppna publikationsarkiv

THL:s egna publikationer är tillgängliga i det öppna publikationsarkivet Julkari
Julkari

Elektroniska och tryckta tidskrifter

THL:s personal har via informationstjänsten tillgång till tusentals elektroniska tidskrifter inom social- och hälsovetenskaper.

Databaser

För institutionens forskare och sakkunniga erbjuder Informationstjänsten även tillgång till de viktigaste elektroniska tjänsterna inom THL:s ämnesområden: statistik-, fakta- och referensdatabaser samt andra centrala elektroniska resurser.

THLs biblioteksdatabas, THLlib, är enbart tillgänglig via THLs lokala nätverk.

A-to-Z
Tidskriftsportalen

THL:s publikationer
THL publicerar forskning, rapporter, guider, handböcker, faktaböcker och tidskrifter.

Julkari
SHM:s förvaltningsområdes öppna publikationsarkiv