Nollalinja auttava puhelin

Nollalinja auttava puhelin 080 005 005 ja chat tarjoaa tukea lähisuhdeväkivaltaa ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa kohdanneille, heidän läheisilleen ja ammattilaisille.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) vastaa Nollalinjan toiminnan järjestämisestä ja valtionavustuksen jakamisesta palveluntuottajalle. THL tekee palvelua tunnetuksi erityisesti kansalaisille markkinoimalla ja kampanjoimalla eri kanavissa ja tiedotusvälineissä.

THL:n keskeinen tehtävä on myös seurata ja raportoida Nollalinja-palvelun tunnettuudesta ja käytön tuloksista.

THL valitsee palveluntuottajan viideksi vuodeksi kerrallaan. Valtakunnallisen Nollalinjan käytännön toteuttajana vuoden 2023 loppuun saakka on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö Setlementti Tampere ry. Seuraavalle viisivuotiskaudelle 2024-2028 palveluntuottajaksi valittiin niin ikään Setlementti Tampere ry.

Nollalinjan toiminnan rahoittaa oikeusministeriö valtiolle kerättävästä rikosuhrimaksusta. 

Ammattilaisille työn tueksi

Nollalinjalle voivat myös soittaa ammattilaiset ja viranomaiset, jotka tarvitsevat neuvoja asiakastyöhönsä.

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä eri sidosryhmille on tarjolla Nollalinja-materiaaleja markkinointiin ja jaettavaksi asiakkaille. 

Nollalinjan materiaalit  

Nollalinja lähisuhdeväkivallalle ja naisiin kohdistuvalle väkivallalle 

Nollalinja on tarkoitettu lähisuhdeväkivaltaa ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa kokeville ja kohtaaville. Lähisuhdeväkivallalla tarkoitetaan niitä tilanteita, joissa väkivalta kohdistuu nykyistä tai entistä kumppania, perheenjäsentä, lähisukulaista tai muuta läheistä kohtaan. 

Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan sekä perheväkivallan ehkäisystä ja torjumisesta tuli Suomessa voimaan 2015. 

Sopimus edellyttää valtakunnallisen, maksuttoman ja ympärivuorokautisen auttavan puhelimen järjestämistä. Sopimuksen tavoitteena on perheväkivallan ja naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen ja torjuminen kaikissa muodoissaan. Sopimuksessa tiedostetaan se, että perheväkivalta kohdistuu suhteellisesti useimmin naisiin ja myös miehet kokevat perheväkivaltaa. 

Tilastot palvelun käytöstä

THL vastaa Nollalinjan toimintaa koskevan toimintatilaston tiedonkeruusta. 

Anonyymia tietoa kerätään puheluiden määristä, ajankohdista ja kestoista. Lisäksi kerätään anonyymia tietoa soittajan roolista, väkivallan muodoista, käytetyistä palveluista ja millaista apua on annettu. 

Uutinen vuoden 2023 ennakkotilastosta: Turvakodeissa oli enemmän asiakkaita ja asumispäiviä vuonna 2023. Nollalinjan puhelumäärät pysyivät ennallaan.

Tutkimus Nollalinjasta

THL toteuttaa auttava puhelin Nollalinjaa koskevan tutkimuksen. Tavoitteena on tutkia Nollalinjan toimintaa, Nollalinjan markkinoinnin vaikutuksia ja puhelimitse tehtävää auttamistyötä.

Nollalinja tutkimus - Puhelimitse tehtävä lähisuhdeväkivaltatyö

Koronaepidemian vaikutukset lähisuhdeväkivallan kokemuksiin ja palveluiden käyttöön (KOVÄ)

Yhteystiedot

Anu Karhinen-Soppi
erityisasiantuntija
p. 029 524 7160
[email protected]