Betydligt fler än tidigare insjuknar i en minnessjukdom – år 2040 är antalet insjuknade nästan 250 000

Utgivningsdatum 6.3.2024 13.00
Pressmeddelande

Nya forskningsresultat som grundar sig på nationella registeruppgifter visar att man årligen får betydligt fler diagnoser för minnessjukdomar än man tidigare har bedömt.

En ny undersökning visar att cirka 23 000 personer insjuknar i minnessjukdom i Finland varje år. Tidigare har man uppskattat att antalet insjuknade är cirka 14 500 per år. 

År 2021 hade cirka 151 000 finländare en diagnostiserad minnessjukdom. De flesta var 85 år fyllda.

"Vid granskningen av resultaten bör man beakta att registeruppgifterna endast täcker konstaterade sjukdomar och därmed sannolikt underskattar det faktiska antalet personer med minnessjukdomar", säger sakkunnigläkare Hanna-Maria Roitto vid Institutet för hälsa och välfärd (THL).

År 2040 har redan 247 000 personer en minnessjukdom, om förekomsten av minnessjukdomar hålls på samma nivå som 2021 och antalet äldre ökar enligt Statistikcentralens befolkningsprognos. Enligt denna uppskattning ökar antalet personer med minnessjukdom med 64 procent under de kommande knappa två decennierna.

"Ökningen av det totala antalet personer med minnessjukdom i Finland beror på att befolkningen blir äldre", säger Roitto. 

Tidigare bedömningar av förekomsten av minnessjukdomar i Finland har baserat sig på europeiska befolkningsundersökningar och finländska undersökningar från 1980- och 1990-talen. I den nya undersökningen utreddes nu antalet personer som insjuknat i en minnessjukdom med hjälp av vårdanmälningsregistren för social- och hälsovården (Hilmo) och FPA:s register över läkemedelsinköp som ersätts från sjukförsäkringen. 

Betydande skillnader mellan välfärdsområdena i antalet minnessjukdomar

Det finns betydande skillnader mellan välfärdsområdena i antalet personer med minnessjukdomar. Sjukligheten är störst i Kajanaland (5 368/100 000 invånare) och Kymmenedalen (5 170/100 000) och minst på Åland (1 414/100 000). 

"Minnessjukdomar konstateras oftare i de områden där befolkningen är äldre. Enbart befolkningsstrukturen förklarar ändå inte skillnaderna. Siffrorna kan påverkas av regionala resurser och vårdpraxis samt förekomsten av riskfaktorer för minnessjukdomar i området", säger Hanna-Maria Roitto.

Aktuell information om antalet personer med minnessjukdomar är viktig för att utveckla åtgärder som främjar välfärd och hälsa.

"Minnessjukdomar och symtom med anknytning till minnessjukdom är vanliga hos äldre personer som omfattas av regelbunden service och de leder till många svårigheter i vardagen", konstaterar Roitto.

Undersökningen genomfördes som en del av projektet Nationella hälsoindexet. Indexet för minnessjukdomar är en del av indikatorhelheten för sjuklighet i det Nationella hälsoindexet, vars uppgifter i fortsättningen uppdateras årligen. Informationshelheten i det nationella hälsoindexet omfattar flera indikatorer på befolkningens sjukfrekvens och arbetsoförmåga. Indexuppgifterna produceras i samarbete mellan THL, Folkpensionsanstalten, Pensionsskyddscentralen och Statistikcentralen.

Mer information

Indikatorinformation i Sotkanet – sjuklighetsindex och delindex enligt sjukdomsgrupp

Nationella hälsoindexet

Hanna-Maria Roitto
docent, sakkunnigläkare
THL och Helsingfors universitet
tfn 029 524 8393
e-post: [email protected]

Huvudwebbplats Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen Ikääntyminen Kansantaudit Sote-palvelujen johtaminen Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla tilastouutinen tutkimusohjelma2sote tutkimusuutinen