I januari har fler hepatit E-infektioner än normalt konstaterats – THL utreder orsaken till ökningen

Utgivningsdatum 24.1.2024 12.56 | Publicerad på svenska 25.1.2024 kl. 10.42
Nyhet

Under januari har 19 personer insjuknat i en infektion orsakad av hepatit E-virus på olika håll i Finland. År 2023 anmäldes endast en hepatit E-infektion till registret över smittsamma sjukdomar under samma tidsperiod.

THL har bett de kliniska laboratorierna om patienternas hepatit E-positiva prover för genotypning. Virusets genotypdata utnyttjas för att identifiera en eventuell epidemi. 

THL har hittills intervjuat 6 personer som smittats av hepatit E, men i intervjuerna har det inte framkommit någon viss förenande exponering. THL fortsätter intervjuerna och man berättar om hur utredningen framskrider i THL:s infektions- och vaccinationsnyheter.

För att påskynda utredningen ombeds välfärdsområdena anmäla nya akuta hepatit E-fall till expert Heidi Landgren vid THL, tfn 029 524 7049. 

Människor smittas i allmänhet av livsmedel

Hepatit E är en leverinflammation orsakad av virus.  Människor smittas i allmänhet via livsmedel. Man kan också smittas i direkt kontakt med avföring från en människa eller djur som utsöndrar virus. Hepatit E-virus förekommer i huvudsak hos svin, men i Finland har vilda djur och slaktsvin endast få smittor. När maten tillreds förstörs hepatit E-viruset. 

De flesta som smittas av hepatit E-infektion är symtomfria. Symtom på smitta kan vara bland annat feber, magsjuka och gulnade hud och ögonvitor. Symtomen uppträder i genomsnitt 40 dagar efter att man blivit smittad.

Till registret över smittsamma sjukdomar anmäls årligen cirka 20–60 fall av hepatit E. År 2023 var antalet fall sammanlagt 30. 

Mer information

Vad är hepatit E? (THL) 

Laboratorieundersökningar av hepatit E (THL)

Hepatitis E Virus in Finland: Epidemiology and Risk in Blood Donors and in the General Population (PubMed)
 
Ruska Rimhanen-Finne (hepatit E-uppföljning och epidemiutredning)
epidemiologiveterinär
THL
tfn 029 524 8942
[email protected] 

Päivi Laurila (virustypning)
specialforskare
THL tfn 029 524 8023
[email protected]

Anmälningar om hepatit E-fall:
Heidi Landgren
Expert
THL
tfn 029 524 7049
[email protected] 
 

Infektionssjukdomar Infektiotaudit ja rokotukset