Hepatit E

Vad är hepatit E?

Hepatit E är en leverinflammation orsakad av virus (HEV). HEV hör till gruppen hepevirus. Hepatit E är den största orsaken till hepatitepidemier i utvecklingsländer.

Hur smittar hepatit E?

Hepatit E-virus utsöndras i avföringen redan en vecka innan sjukdomssymtomen bryter ut och i ytterligare 30 dagar efter att den insjuknade personens hud och ögonvitor har blivit gulaktiga.

Via händer som varit i kontakt med avföring kan viruset överföras till livsmedel eller vatten. Människan smittas vanligtvis genom att äta eller dricka livsmedel eller vatten som kontaminerats med viruset.

Smittan kan överföras till exempel via

 • rått eller otillräckligt tillagat fläskkött (inkl. vildsvinskött), renkött och älgkött
 • korvar som innehåller lever eller salamikorvar
 • musslor, särskilt ostron
 • färska och frysta grönsaker och bär.

I länder med dålig hygien överförs smittan vanligen via dricksvatten som kontaminerats med avföring.

Hur kan hepatit E-smittan förebyggas?

Undvik att äta dåligt tillrett fläsk- och renkött och blötdjur. Tvätta händerna efter toalettbesök och före måltider.
Drick helst bara dricksvatten på flaska från butiken under resor. Be inte om isbitar i drycker på restauranger och kaféer.

Vilka är symtomen på hepatit E-infektion?

De flesta som smittas av hepatit E-infektion är symtomfria. Om symtom förekommer kan de vara

 • feber
 • trötthet
 • aptitlöshet
 • illamående
 • kräkningar
 • magsmärtor
 • gulnad hud och gulnade ögonvitor
 • mörk urin
 • gråaktig avföring
 • ledvärk.

Tiden från smittillfället tills de första symtomen visar sig är i allmänhet 15–60 dagar (i genomsnitt 40 dagar).

Vilka är följdsjukdomarna och konsekvenserna av en hepatit E-infektion?

De flesta som smittas tillfrisknar helt. Hos gravida kvinnor och personer med nedsatt immunförsvar kan smittan orsaka en allvarlig sjukdom.

Hur konstateras en infektion?

En hepatit E-virusinfektion kan konstateras genom att man påvisar antikroppar i blodet eller virusets RNA. Vid en nydebuterad hepatit E-infektion stiger lgM-antikropparna.

Laboratorieundersökningar av hepatit E

Hur behandlas hepatit E?

Det finns ingen läkemedelsbehandling mot hepatit E. Infektionen går vanligen över av sig själv, men kan ibland kräva sjukhusvård (gravida och allvarliga sjukdomsfall).