Ny sida om precisering av tillämpningsområdet för funktionshinderservicelagen

Utgivningsdatum 20.11.2023

Handbok om funktionshinderservice har öppnat en ny sida: Precisering av tillämpningsområdet för funktionshinderservicelagen. 

Den nya sidan innehåller information om avsikten med regeringens proposition om precisering av tillämpningsområdet för den nya funktionshinderservicelagen (675/2023). Sidan kommer att uppdateras med information om lagändringens utveckling och tidtabeller.

Läs den nya sidan:

Läs också övriga sidor som behandlar den nya lagen om funktionshinderservice , gällande när den träder i kraft och hur övergångsbestämmelser kommer att tolkas:

Handbok om funktionshinderservice notiser - Handbok om funktionshinderservice