Undvik att damma mull- och kompostprodukter i andningsluften – produkterna kan innehålla legionellabakterier

Utgivningsdatum 26.4.2024 3.00 | Publicerad på svenska 26.4.2024 kl. 9.41
Nyhet

Hemmaträdgårdsmästare bör komma ihåg att det kan finnas legionellabakterier i mull- och kompostprodukter. År 2023 var mull en sannolik smittkälla i fem legionellafall, medan det totala antalet var 54.

För att bakterierna inte ska komma åt att göra människor sjuka lönar det sig till exempel att inte damma torra mull- och kompostprodukter i andningsluften.

Äldre personer och personer med nedsatt immunförsvar löper störst risk att insjukna. Även lungsjukdomar och rökning ökar risken för att insjukna. De flesta friska människor som exponeras för legionellabakterier insjuknar inte.

Smittan sker genom inandning av aerosol som innehåller legionellabakterier. Om bakterien kommer in i lungorna kan den orsaka lunginflammation. Man kan också smittas via ett sår på huden om ämnen som innehåller legionellabakterier kommer in i såret, såsom vatten eller mull.

Vid hantering av mull- och kompostprodukter är det bra att följa följande anvisningar: 

  • Undvik att damma mull och kompost i andningsluften.
  • Skydda sår och skadad hud på händerna.
  • Använd skyddshandskar och tvätta till sist händerna noggrant.
  • Öppna mullpåsen så att mynningen riktas borta från ansiktet.
  • Fukta mullen eller komposten vid behov med lågt vattentryck, såsom med en vattenkanna.
  • Tvätta mull- eller kompostmaterialredskapen med lågt vattentryck.
  • Förvara mullpåsarna borta från solen eftersom innertemperaturen på 20–40°C i en påse som förvaras i solen är idealisk för legionellabakteriers fortplantning.
  • Om dammbildningen inte kan minskas på annat sätt skyddar andningsskydd på nivå FFP-2 och FFP-3 mot exponering. Kom ihåg att placera skyddet tätt mot ansiktet.

Legionellabakterier sprids oftast i vattensystemen

Legionellabakterier förekommer i allmänhet i små mängder i naturligt vatten och i jordmånen. Människor insjuknar dock oftast när legionellabakterier förökar sig och sprids i olika vattensystem (duschar, bubbelpooler, fuktare och kylsystem).

Mer information

Legionella

Legionellabakterier i vattensystemen
 
Marjo Niittynen
specialforskare
THL
tfn 029 524 8331
[email protected]
 
Taru Miller
sakkunnig
THL
tfn 029 524 8395
[email protected]

Huvudwebbplats Infektiotaudit ja rokotukset Infektiotaudit ja rokotukset Ympäristöterveys Ympäristöterveys