Barnets sömn och hälsa (CHILD-SLEEP)

Projektperiod:

1.3.2011–

Organisationsenhet:

Enheten för genomik och biomarkörer

På andra webbplatser:

I projektet utreds den tidiga sömnens utveckling och betydelse för hälsan.

Mål

Projektet har som mål att klarlägga den tidiga sömnens och dygnsrytmens utveckling och betydelse för hälsan, familjemiljöns och arvsmassans betydelse för denna process och effekterna av ett program för sömnfostran. Målet är också att skapa en uppföljningskohort för senare undersökningar.

Genomförande

Projektet genomförs i form av ett nationellt forskningskonsortium som består av forskargrupper vid Institutet för hälsa och välfärd, Birkalands sjukvårdsdistrikt, Östra Finlands och Helsingfors universitet. Projektet genomförs i samarbete med Tammerfors hälsocentral.

Samarbetspartner

Birkalands sjukvårdsdistrikt, Östra Finlands universitet, Helsingfors universitet och Tammerfors hälsocentral.

Finansiering

Huvudfinansiär är Finlands Akademi (programmet SKIDI-KIDS). Dessutom har projektet fått finansiering för insamlingen av material och för undersökningen av Gyllenbergs stiftelse, Stiftelsen för pediatrisk forskning och Arvo ja Lea Ylppö Säätiö.

Kontaktinformation

Tiina Paunio
forskningschef, enheten för genomik och biomarkörer
tfn 029 524 8751
E-post: [email protected]

Juulia Paavonen
specialforskare, enheten för genomik och biomarkörer
tfn 029 524 7287
E-post: [email protected]

På andra språk