Slutförda undersökningar och projekt

Under Avslutade har man listat forskningar och projekt som THL har finansierat eller för vilka THL har fått extern finansiering. Åtgärderna under skedet för genomförandet av forskningarna och projekten, såsom insamlingen av data, har avslutats, men det kan hända att uppföljningsinformation om dem ännu samlas in till olika register. Man använder fortfarande aktivt material från flera av forskningarna.