Pågående undersökningar och projekt

Under Pågående har man gjort upp en lista över forskningar och projekt som THL för närvarande finansierar eller för vilka THL får extern finansiering.