IPS-pilotprojekt

Utvecklingsprojektet IPS 2020-2023 förverkligade den innehållsmässiga och funktionella reformen av tjänster som stöder rehabilitering till arbetslivet inom den nationella strategin för psykisk hälsa.

IPS-verksamhetsmodell främjar inträde, återvändande och kvarhållande på arbetsmarknaden av personer som lider av psykiska störningar.

Fem IPS-pilotprojekt finansierade inom den nationella strategin för psykisk hälsa:

  • Utveckling och pilottestning av mentalvårdstjänster som stöder rehabilitering till arbetslivet (IPS-modellen) (2020–2023) 
  • Helsingfors stads utvecklingsprojekt IPS – Sijoita ja valmenna! (20202023)
  • Förankring av IPS-verksamhetsmodellen vid HUS Psykiatri och Nylands arbets- och näringsbyrå (20202023)
  • IPS-modellen som stöd för sysselsättning hos personer mental ohälsa i Södra Österbotten (2021–2023)
  • Förvekligande av IPS-verksamhetsmodellen i Lapplands sjukvårdsdistrikt (2021–2023)

Pilotprojekten avslutades den 30 juni 2023. Nu siktar regionerna på att införa IPS-verksamhetsmodell som en del av den permanenta verksamheten.

Under 2023-2024 utvidgas utvecklingsprojektet IPS inom Finlands program för hållbar tillväxt (RRP).

Utvecklingsprojektet IPS