Mikrobiologisk expertis

Enheten för mikrobiologisk expertis

 • är en nationell expertenhet för bakterie- och virusinfektioner, antibiotikaresistens och vattenmikrobiologi, producerar uppföljningsdata och deltar i utredningar av epidemier också på internationell nivå 
 • ansvarar för den nationella standardiseringen inom vattenmikrobiologin
 • rapporterar uppgifter om bad- och dricksvattnets kvalitet till EU
 • ger sakkunnighjälp för hantering av problem med vattenburna epidemier och vattenkvaliteten
 • upprätthåller beredskapen för att konstatera och bekämpa nya eller ovanliga, allvarliga bakterie- och virussjukdomar
 • utgör Världshälsoorganisationen WHO:s regionala expertlaboratorium för polio och WHO:s nationella influensacenter och laboratorium för mässling och röda hund
 • utvecklar den immunologiska utvärderingen av vaccinationsskyddet hos olika befolkningsgrupper.

Prioriterade områden i enhetens verksamhet är

 • antibiotikaresistens
 • allvarliga bakterieinfektioner
 • livsmedels- och vattenburna infektioner 
 • mykobakterier
 • luftvägs- och tarmvirus
 • mässling, påssjuka, röda hund
 • stödlaboratorium för hiv och hepatit C
 • legionellabakterier och campylobacter (krävande specialanalys)
 • norovirus och adenovirus (krävande specialanalys)
 • bedömning av immunskydd mot sjukdomar som förebyggs med vaccin.

Kontaktinformation

Carita Savolainen-Kopra
enhetschef
tfn 029 524 8884
e-post: [email protected]

Postadress
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Enheten för mikrobiologisk expertis
PB 30
00271 Helsingfors

Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Enheten för mikrobiologisk expertis
PB 95
70701 Kuopio

FINAS och ILAC MRA ackrediteringsmärkena.

THL:s ackrediterade kompetensområde

Enheten har ackrediterats av ackrediteringstjänsten FINAS som testlaboratorium T077. Enheten är ackrediterad i enlighet med standard SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 och information om dess kompetensområde finns på webbplatsen för FINAS.