Kontaktuppgifter

Webbsidan Barn, ungdomar och familjer tillhandahålls av enheten Kunskapsledning och medskapande i Institutet för hälsa och välfärd.
Enheten Kunskapsledning och medskapande

Webbredaktionen

Hanna Harju 
specialplanerare
ansvarig för webbsidan Barn, unga och familjer
tfn 029 524 7158
[email protected]

Postadress

Institutet för hälsa och välfärd (THL)
PB 30, 00271 Helsingfors

GE RESPONS!

Webbsidan utvecklas tillsammans med användarna. Du kan ge respons eller föreslå nytt innehåll.
Responsblankett