Välfärd och hälsa

Barnet ute med mamma och mormor.

I Finland är barnens, de ungas och familjernas välfärd och hälsa på en god nivå. De flesta barnen och föräldrarna mår bra. Majoriteten av föräldrarna är nöjd med sitt liv, sin parrelation och sig själv som förälder.

Utmaningarna för barnfamiljernas välbefinnande ansluter sig till hälsa, ensamhet, våld, ekonomiskt trångmål samt att orka som förälder. Även samordningen av arbete och familjeliv inverkar i betydande grad på familjernas välbefinnande.

De ungas välbefinnande har förbättrats i Finland på 2000-talet. Största delen av ungdomarna övergår till vuxenlivet utan problem. De viktigaste utmaningarna för de ungas välbefinnande gäller delaktighet, psykisk hälsa, upplevelser av trakasserier och våld samt levnadsvanor.

Institutet för hälsa och välfärd ger information och verktyg för främjandet av barns, ungas och familjers välfärd och hälsa.

Barnets sömn

På sidor Barnets sömn hittar du information om hur barnets sömn förändras i takt med att barnet växer och utvecklas. Det finns också tips och material.

Barnets sömn

Mera om välfärd och hälsa hos barn, unga och familjer