Rådgivning för hälso- och sjukvårdspersonal

Sidans innehåll:

Coronavaccinationsrådgivning för hälso- och sjukvårdspersonal

Hälsovårdare vid Institutet för hälsa och välfärd upprätthåller den nationella coronavaccinations- rådgivningen som  endast är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal. Rådgivning gällande coronavaccinationer ges via e-post.

Rådgivningstjänsten besvarar bl.a. frågor gällande coronavaccinationer så som förverkligande av vaccinationer och  vaccinering.

På grund av bristfälliga resurser, kan enskilda medborgares frågor inte besvaras. Privatpersoner får råd från den egna hälsovårdscentralen, från företagshälsovården eller från läkarstation inom privata sektorn.

Coronavaccinationsrådgivningen, e-post:
koronarokotus(at)thl.fi

Vaccinationsrådgivning samt hälsorådgivning inför resor för hälso- och sjukvårdspersonal

THL upprätthåller vaccinations- och hälsorådgivning per telefon för hälso- och sjukvårdspersonal. Rådgivningstjänsten svarar på frågor om hälsa och vaccinationer för resenärer, vaccinationer inom det nationella vaccinationsprogrammet och ordnande av vaccinationer och vaccinering. 

Frågor som gäller coronavaccinationer: koronarokotus(at)thl.fi.

En hälsovårdare svarar i telefonen och tjänsten är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal. 

På grund av begränsade resurser kan telefonservicen inte svara på enskilda medborgares frågor. Privatpersoner får rådgivning vid hälsovårdscentralen, rådgivningen, företagshälsovården eller privata läkarstationer.

Vaccinationsrådgivning samt hälsorådgivning inför resor 
tfn 029 524 6060
Vardagar kl. 10–12
Onsdagen den 27. mars 2024 är betjäningen stängt

Beställning av vaccin, förvaring och produktfel

THL:s Vaccindistribution hjälper till med frågor som rör förvaring och eventuella produktfel hos vacciner som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet. En farmaceut svarar i telefonen.

THL ansvarar inte för misstankar om förvaringsfel eller produktfel som gäller vaccin som inte ingår i det nationella vaccinationsprogrammet. I dessa fall ska man kontakta det apotek där vaccinet köpts. 

I frågor som gäller beställning av vaccin och produktfel lönar det sig att ta kontakt med sjukhusapoteket eller läkemedelscentralen i den egna regionen.

Vaccindistributionen
tfn 029 524 8333
Vardagar kl. 9–12
 

Smittskyddsläkare

Hälso- och sjukvårdspersonal kan konsultera smittskyddsläkare per telefon i frågor som gäller bekämpning och uppföljning av infektionssjukdomar. 

Privatpersoner får rådgivning vid hälsovårdscentralen, rådgivningen, företagshälsovården eller privata läkarstationer.

Smittskyddsläkare
tfn 029 524 8557
Vardagar kl. 8–16

Corona-info

Välfärdsområdena organiserar vaccinationerna och berättar var och när du kan få vaccinationen. Följ med vad det egna välfärdsområdet informerar. Kontakta din egen hälsostation eller företagshälsovård när ärandet gäller din egen eller närståendes hälsa, bokning av vaccinationstid eller avbokning.
Coronavacciner