Skyddshemstjänster

 

Barn lekar i skyddshem

Skyddshemtjänster

Skyddshemmen tillhandahåller omedelbar krishjälp, skyddat boende dygnet runt och psykosocialt stöd, rådgivning och vägledning när det gäller akuta situationer. Tjänsten erbjuds i första hand till personer och familjer som upplevt våld i nära relationer eller hot om sådant våld. i nära relationer. 

Skyddshemstjänsterna

  • är tillgängliga oberoende av bostadsort 
  • är avgiftsfria för klienterna
  • erbjuds familjer och enskilda klienter, oberoende av ålder och kön
  • kan vid behov användas också anonymt.

THL ansvarar för att ordna skyddshemstjänster, för att koordinera och utveckla servicenätverket. Målsättningen är högklassiga och heltäckande skyddshemstjänster i hela landet.

Coronavirus och skyddshemmen

Många skyddshem har beredskap att placera kunder som hör till riskgruppen eller som har blivit smittade av coronaviruset, avskilt från andra kunder, samt att undvika onödig kontakt i utförandet av arbetet.

Information om våld i nära relationer och hela skyddshemsnätverkets situation gällande platser fås via Nollinjen.

Producenter av skyddshemstjänster 2023

2023 fanns det sammanlagt 29 skyddshem i Finland och de hade totalt 230 familjeplatser. Nuförtiden finns det minst ett skyddshem i alla landskap.